Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Linh Mieu

Đăng ký: 07-07-2016
Offline Đăng nhập: 31-08-2016 - 20:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giá trị lớn nhất của hàm số

23-08-2016 - 19:51

Tìm tất cả các giá trị của m>1 để giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=(2.cănx +m)/(căn(x+1)) trên đoạn [0,4] không lớn hơn 3

Viết phương trình đường thẳng AD

13-07-2016 - 10:33

Cho hình chữ nhật ABCD có AC=2BC. Phương trình AC: căn3.x-y-căn3=0. G là trọng tâm của tam giác ACD. H(2,2/căn3) là trực tâm tam giác ABG. Viết phương trình đường thẳng AD.

Tìm tọa độ A

13-07-2016 - 10:28

Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm BC, N thuộc AC sao cho AC=4NA. N nằm trên d:3x+y+4=0. MD:x-1=0. Khoảng cách từ A đến MD là 4.hoành độ điểm N âm. Tìm A.

Tìm tọa độ A,B,C

07-07-2016 - 20:46

Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn $(x-1)^2+(y-1)^2=4$ tâm I. D(6,-2) là giao của AI và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. BC đi qua M(3,1). Tìm A,B,C.


Viết phương trình đường thẳng

07-07-2016 - 14:31

Cho tam giác ABC có tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là d:3x-4y+14=0.Đường cao của tam giác ABC kẻ từ B là 2x-y+1=0. hình.chiếu của C lên AB là C'(-12/5,-4/5). Viết phương trình đường thẳng BC.