Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


DangHongPhuc

Đăng ký: 09-07-2016
Offline Đăng nhập: 21-05-2018 - 00:10
****-

Chủ đề của tôi gửi

$xf'(x)+2f(1-x)=\frac{x}{1+\sqrt{1-x}}...

20-05-2018 - 22:52

$y=f(x)$ liên tục trên $\left [ 0;1 \right ]$ thỏa mãn $xf'(x)+2f(1-x)=\frac{x}{1+\sqrt{1-x}}$ và $f(1)=1$

Tính $\int_{0}^{1}f(x)dx$


$P=2\left ( \frac{a^2+1}{a^2+a} +\frac{b^2...

20-05-2018 - 22:45

Cho $a,b>0$ thỏa mãn $a^{2}+b^{2}+a+b=4$

Tìm min,max $P=2\left ( \frac{a^2+1}{a^2+a} +\frac{b^2+1}{b^2+b}\right )+\frac{a+b}{\sqrt{\left ( a+b \right )^2+1}}$


$\left | z+1 \right |+\left | z-3 \right |=6\sqrt{2...

20-05-2018 - 22:35

Số phức $z$ thỏa mãn $\left | z+1 \right |+\left | z-3 \right |=6\sqrt{2}$.

Tìm min,max của $\left | \left ( 1+i \right ) \left ( z-1 \right )\right |$


Số có $4$ chữ số không có $1$ và $2$

20-05-2018 - 22:32

Có bao nhiêu số tự nhiên có $4$ chữ số phân biệt sao cho mỗi số không chứa chữ số $1$ hoặc $2$


$y=sin^{10}x+cos^{10}x$

11-12-2016 - 16:24

Tìm min max và chỉ rõ dấu bằng:

a) $y=sin^{10}x+cos^{10}x$

b) $y=sin^{5}x+cos^{7}x$

c) $y=sin^{6}x-cos^{4}x$

d) $y=\sqrt{sinx}+\sqrt{cosx}$

e) $y=\frac{1+cos^{4}x}{2+sin^{2}x}+\frac{1+cos^{2}x}{2+sin^{4}x}$

f) $sin^{2}x\cdot cos^{4}x$