Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


VMai

Đăng ký: 20-07-2016
Offline Đăng nhập: 19-01-2017 - 23:08
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bất đẳng thức lượng giác

30-12-2016 - 20:11

 Cho tam giác ABC, chứng minh rằng:

$\sqrt{2}(sin\frac{A}{2}+sin\frac{B}{2}+sin\frac{C}{2})\geq \sqrt{sin\frac{A}{2}}+\sqrt{sin\frac{B}{2}}+\sqrt{sin\frac{C}{2}}$


Hệ phương trình chứa tham số

04-12-2016 - 16:02

.


Giải hệ

06-11-2016 - 12:08

$\left\{\begin{matrix} \frac{(y^{^{3}}-y^{^{2}}-8x)(5y-xy)}{(\sqrt{x-1}+2)(x^{4}+x^{3}+8)}=\sqrt{x-1}-2\\xy-3x-y+4=0 \end{matrix}\right.$


Tìm điểm trên đường tròn

28-09-2016 - 21:12

Cho một đường tròn có hai dây cung không cắt nhau AB và CD.Hãy tìm trên đường tròn điểm X sao cho dây cung AX,BX cắt CD lần lượt tại E và F: EF=1/3CD.

Cho một đường tròn có hai dây cung không cắt nhau AB và CD.

28-09-2016 - 06:35

Hãy tìm trên đường tròn điểm X sao cho dây cung AX,BX cắt CD lần lượt tại E và F: EF=1/3CD.