Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


conanthamtulungdanhkudo

Đăng ký: 24-07-2016
Offline Đăng nhập: 22-02-2020 - 00:28
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính khoảng cách giữa $SC$ và $DK$

05-08-2019 - 17:18

Cho hình chóp $S.ABCD$ , đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB$ = 2a, $BC$ = a$\sqrt{2}$. Mặt phẳng $(SAB)$ vuông với mặt phẳng đáy và $SA$ = a$\sqrt{3}$, $SB$ = a. Gọi $K$ là trung điểm cảu $BC$. Tính khoảng cách giữa $SC$ và $DK$

Từ S kẻ SH vuông góc vs AB thì SH vuông góc vs mặt phẳng ABCD
Qua C kẻ đt song song với KD cắt AD và AB lần lượt tại F và Q
Từ H kẻ HT vuông góc với QF
Từ H kẻ HM vuông góc vs ST suy ra M là hình chiếu của H lên (SQF)
Nối HK cắt QF tại O
Từ K kẻ đt KN song song vs HM
Suy ra KN vuông góc với (SQF)
Khoảng cách cần tính là đoạn KN
Tính BQ=4a
HM=2$\sqrt(57)$/19
KN=4$\sqrt(57)$/95

Trong chủ đề: Tính góc

01-08-2019 - 10:47

E xem thử có đúng ko
Từ M kẻ đt vuông góc với AC cắt AC tại
Ta có MK vuông góc AC
MC' vuông góc với AC
Suy ra AC vuông góc (MC'K)
Suy ra (ACC'A') vuông (MC'K)
Từ M kẻ MQ vuông góc C'K suy ra Q là hình chiếu của M lên (ACC'A')
Góc cần tính là góc MC'K
A tính ra cosMC'K=0,013

Trong chủ đề: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \bot (ABC); ABC$ v...

30-11-2018 - 23:46

Do $BC\perp AB$ mà $BC\perp SA$ suy ra $BC\perp (SAB)$

$\Rightarrow$ $BC\perp AM$

Do $AM\perp SB$,$AM\perp SB$ $\Rightarrow$ $AM\perp (SBC)$

$\Rightarrow AM\perp MC$

Tam giác AMC vuông tại M

Gọi là trung điểm của AC

Ta thấy I là tâm ngoại tiếp các tam giác $ANC$,$BCA$,$AMC$ 

$\Rightarrow$ I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $A.MNCB$

V=$\frac{4}{3}\pi R^3$=$\frac{4}{3}\pi (AC/2)^3$


Trong chủ đề: hình không gian

24-11-2018 - 00:14

Từ S kẻ đường thẳng Sx song song với AB $\Rightarrow$ $Sx //DC$

$Sx$ song song với $AB$ suy ra $Sx\in (SAB)$

Do $Sx$ song song với  DC suy ra  $Sx\in(SDC)$ 

Vậy giao tuyến của 2 mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$ là đường Sx

+) Từ K kẻ đường thẳng song song với AB cắt SA tại F

giải thích tương tự ta suy ra đường thẳng KS là giao tuyến của 2 mặt phẳng (IJK) và (SAB)

b)

Nối BD cắt Ị tại M

Trong $\bigtriangleup SBD$ nối DK với SM chúng cắt nhau tại N chính là giao của DK với (SỊJ)

c) thiết diện của hình chóp với (IJK) là hình thang KFIJ

$S_{KFIJ}=S_{FKJ}+S_{FIJ}$


Trong chủ đề: Trong Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm AB, đỉnh C(6:-4). Tìm t...

16-11-2018 - 22:17

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của AB, đỉnh C(6:-4). Tìm tọa độ đỉnh D biết rằng DM: 2x-y+4=0

Gọi M(a;2a+4)

D(b;2b+4)

Giải phương trình MC=MD

Ta có $\sqrt{(b-a)^2+(2b-2a)^2}=\sqrt{(6-a)^2+(-8-2a)^2}$

$\Leftrightarrow \sqrt{(a-b)^2}=\sqrt{a^2+4a+20}$

Giả sử đặt độ dài cạnh hình vuông là x thì ta tính được $MC=$\frac{\sqrt{5}}{2}x$

Do đó ta có phương trình thứ 2 là $MC=\frac{\sqrt{5}}{2}DC$

$\Leftrightarrow$$\sqrt{(6-a)^2+(-8-2a)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{(6-b)^2+(-8-2b)^2}$

$\Leftrightarrow 4a^2+16a=5b^2+20b+20$

giải tìm phương trình giữa 2 mối quan hệ giữa a và b