Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


conanthamtulungdanhkudo

Đăng ký: 24-07-2016
Offline Đăng nhập: 22-02-2020 - 00:28
****-

#717542 Trong Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm AB, đỉnh C(6:-4). Tìm tọa đ...

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 16-11-2018 - 22:17

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của AB, đỉnh C(6:-4). Tìm tọa độ đỉnh D biết rằng DM: 2x-y+4=0

Gọi M(a;2a+4)

D(b;2b+4)

Giải phương trình MC=MD

Ta có $\sqrt{(b-a)^2+(2b-2a)^2}=\sqrt{(6-a)^2+(-8-2a)^2}$

$\Leftrightarrow \sqrt{(a-b)^2}=\sqrt{a^2+4a+20}$

Giả sử đặt độ dài cạnh hình vuông là x thì ta tính được $MC=$\frac{\sqrt{5}}{2}x$

Do đó ta có phương trình thứ 2 là $MC=\frac{\sqrt{5}}{2}DC$

$\Leftrightarrow$$\sqrt{(6-a)^2+(-8-2a)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{(6-b)^2+(-8-2b)^2}$

$\Leftrightarrow 4a^2+16a=5b^2+20b+20$

giải tìm phương trình giữa 2 mối quan hệ giữa a và b
#713763 [Hình 12] Tính thể tích

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 03-08-2018 - 11:26

Bài 2 phần tỉ lệ V AMNP=1/4 V ABCD có thể giải thích kỹ hơn giúp em phần này được không ạ?

Đoạn đó tại vì 2 tứ diện đó chung chiều cao nên ta cần quan tâm đến tỉ lệ diện tích tam giác MNP và BCD mà 2 tam giác này đồng dạng theo tỉ lệ $\frac{1}{2}$(đường trung bình) nên tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng tức $\frac{1}{4}$
#713735 [Hình 12] Tính thể tích

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 02-08-2018 - 23:13

Bài 2

VABCD=$\frac{1}{6}6a.4a.7a$=28$a^3$

VAMNP=$\frac{1}{4}V_{ABCD}=7a^3$

Bài 3

so sánh tỉ số diện tích $\bigtriangleup BGC$ với $\bigtriangleup BCD$ từ đó suy ra tỉ lệ thể tích

Tỉ số đó bằng 1/3 suy ra V=4
#713733 [Hình 12] Tính thể tích

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 02-08-2018 - 23:05

Giúp mình câu 42,43,44 theo tự luận với ạ, cảm ơn mọi người nhiều lắm!

38405170_2218526988379530_51620203386403

Bài đầu e có thể áp dụng công thức này 

V=$\frac{2S_{ABC}.S_{ABD}sin(\widehat{(ABC),ACD})}{3AB}$

=$2\sqrt{3}$

Nó là một CT tổng quát để tính thể tích tứ diện khi bt các giả thiết như vậy
#707738 Tính $a.b.c$

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 06-05-2018 - 10:17

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm $A(-4;0;2)$, $B(-2;-2;4)$ và mặt phẳng $(P)" 2x+y-z-2=0$ Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc mặt phẳng $(P)$ sao cho tam giác MAB cân tại $M$ và có diện tích nhỏ nhất. Tính $a.b.c$

A. $a.b.c=2$

B. $a.b.c=1$

C. $a.b.c=0$

D. $a.b.c=-2$

mình thấy câu này giống như không chặt ở chỗ

Tam giác MAB cân thì M phải nằm trên mặt phẳng trung trực của AB

Tức M sẽ nằm trên giao tuyến 2 mặt phẳng 

C tìm sẽ được đường giao tuyến x=0 vậy đáp án C
#705761 Một số câu vận dụng hình đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 13-04-2018 - 18:23

Câu 8 đc đáp án B lấy thể tích hàm y=3x thế cận từ 0 đến 3 trừ cho thể tích hàm y=x^2 là đc


#705622 Một số câu vận dụng đại đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 12-04-2018 - 18:00

Đường màu xanh dương c kẻ đúng vì đường y= 1 mà nó fai song song và nằm trên trục hoành nó cắt đô thị tại 3 điểm c dóng xuống trục hoành sẽ thấy rõ có 2 x nó bé hơn 2


#705606 Một số câu vận dụng đại đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 12-04-2018 - 15:41

Mà hai cậu ơi, còn câu này t bị vướng nữa. @leminhnghiatt @conanthamtulungdanhkudo

Nếu kẻ đường thẳng $y=1$ qua đồ thị thì sẽ cắt hàm số tại 3 điểm phân biệt chứ?? Tại sao key chỉ có 2??

2018-04-12_114025.png

C để ý là 2 nghiệm nhỏ hơn 2 khi kẻ đt ý=1 quả nó cắt đồ thị tại 3 điểm nhưng chỉ có 2 nghiệm nằm sâu 2 tức là bé hơn 2
#705580 Một số câu vận dụng đại đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 12-04-2018 - 11:13

Câu 4:

 

Phải sửa thành $\int^1_{-1} \dfrac{f(2x)}{1+2^x} dx=12$, c cho từ $1$ đến $1$ ko ra là đúng r  :icon6:

Vì hàm $f(x)$ chẵn nên chọn $f(x)=ax^2$

Ta có: $\int^1_{-1} \dfrac{a(2x)^2}{1+2^x} dx=12 \rightarrow a=9$

Vậy $f(x)=9x^2$

Ta có: $\int^2_0 9x^2 dx=3$

Chọn D

 

 

Câu 4:

 

Phải sửa thành $\int^1_{-1} \dfrac{f(2x)}{1+2^x} dx=12$, c cho từ $1$ đến $1$ ko ra là đúng r  :icon6:

Vì hàm $f(x)$ chẵn nên chọn $f(x)=ax^2$

Ta có: $\int^1_{-1} \dfrac{a(2x)^2}{1+2^x} dx=12 \rightarrow a=9$

Vậy $f(x)=9x^2$

Ta có: $\int^2_0 9x^2 dx=3$

Chọn D

$\int^1_{-1} \dfrac{f(2x)}{1+2^x} dx=12$= $\int^-1_{0} \dfrac{f(2x)}{1+2^x} dx$+$\int^0_{1} \dfrac{f(2x)}{1+2^x} dx$=$I1+I2$

Đặt $x=-t$ đổi cận tính I1

$I1=-\int_{1}^{0}\frac{f(-2t)dt}{1+2^{-t}}=\int_{0}^{1}\frac{f(-2t)2^tdt}{1+2^t}$ do f(x) là hàm số chẵn nên $f(-2t)=f(2t)$

$\Rightarrow I1=$$\int_{0}^{1}\frac{f(2t)2^tdt}{1+2^t}=\int_{0}^{1}\frac{f(2x)2^xdx}{1+2^x}$

Lấy $I_{1}+I_{2}=12=\int_{0}^{1}f(2x)dx$ (**)

Đặt $x=2t$ đổi cận $\Rightarrow (**)$ $=\int_{0}^{2}f(x)\frac{dx}{2}$=12

$\int_{0}^{2}f(x)dx=24$
#705578 Một số câu vận dụng hình đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 12-04-2018 - 10:48

Vì khi đi thi, mình thấy mỗi P tường minh nên ko nghĩ ra hướng đi khác ngoài việc gắn kết với P @@

Mà với mối liên hệ giữa A, B, C, D như thế, có cách nào để quy về 1 hệ mà bấm ko? Chứ để qua việc chọn, lúc thi đầu mình loạn rồi. Huhu

thường là 4 ẩn nhưng ko có đủ 4 pt đâu chỉ có 3 dữ kiện và thường là 1 pt đẳng cấp bậc 2 để tìm tỉ số giữa 2 ẩn nào đó sau đó chọn tìm đc 2 ẩn đó rồi 2 pt còn lại tìm 2 ẩn còn lại
#705562 Một số câu vận dụng đại đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 12-04-2018 - 00:42

Câu 10 dùng từng phần
Đặt x=u, cos2x.dx=dv
Suy ra dx=du, v= sin2x/2
Giải ra đc a=1/2, b=-1/4


#705548 Một số câu vận dụng hình đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 12-04-2018 - 00:15

Mình chưa hiểu lắm lấy tỉ số từ P ? khi bt tỉ số dựa dạng tối giản có thể chọn vd ở trên cũng có thể chọn c= 2;3;4… suy ra a vì viết tối giản là gọn nhất nên mới chon vậy c cứ thử chọn c khác xem no cũng kq như vậy chỉ cần giữ đúng mối liên hệ giữa A, B, C, D là đc


#705543 Một số câu vận dụng hình đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 11-04-2018 - 23:53

Ừ mình đã sửa câu 5 m chưa làm đc câu 6 đáp án D phải ko


#705531 Một số câu vận dụng hình đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 11-04-2018 - 22:27

câu 3) gọi pt mặt phẳng anpha là $Ax+By+Cz+D=0$
$\alpha$ qua $A(4,0,0)$ $\Rightarrow 4A+D=0$
$\alpha$ $\perp (P)$ $\Rightarrow B-2C=0$
$d(0,(\alpha) )=\frac{8}{3}=\frac{\left | D \right |}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$(1)
Thay $B=2C$,$D=-4A$ thay vào (1) $\Rightarrow$ $\frac{A}{C}=2$
Chọn $C=1$$\Rightarrow$ $A=2,B=2,D=-8$
$(\alpha ):2x+2y+z-8=0$
Giao Oy,Oz lần lượt tại các điểm (0,4,0) và (0,0,8)
$V=\frac{1}{6}4.4.8=\frac{64}{3}$
--> C


#705485 Một số câu vận dụng đại đề thi thử sở Quảng Nam

Gửi bởi conanthamtulungdanhkudo trong 11-04-2018 - 18:07

Bài 2)

Gọi PT tiếp tuyến tại 1 điểm $M(x_{0},y_{0})$ là $y=\frac{-1}{(x_{0}-2)^2}(x-x_{0})+\frac{2x_{0}-3}{x_{0}-2}$

Tiếp tuyên đi qua $A(2,a)$ và $B(b,2)$

thay vào tìm đc $a=\frac{2x_{0}-2}{x_{0}-2}$

$b=2x_{0}-2$

Thay vào AB=$2\sqrt{2}$$\Rightarrow x_{0}=1\Rightarrow k=-1$==>B

3)

$y'=3x^2-6(m+2)x+3(m^2+4m)$

Hàm số NB trên khoảng $(0,2)$

TH1:Nghịch biến trên R

$\Leftrightarrow \Delta '\leq 0$ BPT vô nghiệm

TH2: Nghịch biến trên khoảng 0,2 khi x1<0<2<x2

$\Leftrightarrow$

$af(0)<0,af(2)<0,\Delta '>0$

==> -2<m<0==> 1 giá trị m