Đến nội dung


conanthamtulungdanhkudo

Đăng ký: 24-07-2016
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 01:08
****-

Chủ đề của tôi gửi

cho pt $\pi ^2x-\frac{16}{3}x^3=\frac{...

03-07-2017 - 21:02

cho pt $\pi ^2x-\frac{16}{3}x^3=\frac{\pi ^2}{6sin2x}$

Tìm nghiệm pt thuộc $(0;\pi /2)$


Cho 0<x1<căn6

09-05-2017 - 17:47

1)Cho $0< a< b< \frac{\pi }{2}$ CMR

$a\sin a-b\sin b>2(\cos b-\cos a)$

2)CMR Với $0< x1< x2< \sqrt{6}$ thì

$\frac{sinx_{1}}{sinx_{2}}>$$\frac{x_{2}-\frac{x_{2}^3}{3!}}{x_{1}-\frac{x_{1}^3}{3!}}$


Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB=2a,tam giác SAB cân tại S và nằm trên m...

20-04-2017 - 17:14

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB=2a,tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.Gọi M là trung điểm SD.Biết (MAB) vuông góc (SCD) và AM vuông góc vs BD

a) Tính chiều cao hình chóp

b)Tính $d_{M;(SBC)}$


Cho hình thoi ABCD,AB=2a,$\angle BAD=60^{\circ}$,gọi tại...

19-01-2017 - 20:51

Cho hình thoi ABCD,AB=2a,$\angle BAD=60^{\circ}$,gọi tại trung điểm của AB là H.Trên d vuông góc với (ABCD) tại H lấy S khác H.Trên tia đối BC lấy M sao cho MB=1/4 BC.

a) Khi SH=$\frac{a\sqrt{3}}{2}$ Chứng minh SM vuông góc (SAD) 

b)Tính theo a độ dài SH để góc giữa SC và (SAD)=$\alpha$ max


cho dãy(Un) được xác định như sau:

06-01-2017 - 19:21

cho dãy(Un) được xác định như sau:$U_{0}=\frac{1}{2}$;$U_{n+1}=\frac{U_{n}^2+5}{2(U_{n}+2)}$

Chứng minh $(U_{n})$ có giới hạn.Tìm $\lim U_{n}$