Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


gin hotaru

Đăng ký: 12-08-2016
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

#657455 Xác định tọa độ điểm A là giao điểm của (d1) và (d2).

Gửi bởi gin hotaru trong 10-10-2016 - 21:07

Giải phương trình:

1. x3+3x-140=0

2. Tính P=$\sqrt[3]{70+\sqrt{4901}}$+$\sqrt{70-\sqrt{4901}}$

1. x=5

2.P=5
#657453 Xác định tọa độ điểm A là giao điểm của (d1) và (d2).

Gửi bởi gin hotaru trong 10-10-2016 - 20:46

Giải phương trình:

1. x3+3x-140=0

2. Tính P=$\sqrt[3]{70+\sqrt{4901}}$+$\sqrt{70-\sqrt{4901}}$

$\sqrt{70-\sqrt{4901}}$ hay là $\sqrt[3]{70-\sqrt{4901}}$
#650150 Tìm $x\in Z$ để bt sau là số chính phương

Gửi bởi gin hotaru trong 17-08-2016 - 21:50

$x^{4}+x^{3}+x^{2}+x+1$

 
#649669 Cho tam giác ABC vuông tại A, đg cao AH

Gửi bởi gin hotaru trong 14-08-2016 - 21:26

Cho tam giác ABC vuông tại A, đg cao AH.Gọi (O;r),(O1; r),(O2; r) theo thứ tự là các đường tròn nội tiếp các tam giác ABC, ABH, ACH.

   a)CMR r + r+ r2 = AH.

   b)CMR r= r12 + r22 .

   c)Tính O1O2 biết AB = 3cm,AC = 4cm.