Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


Nga Messi

Đăng ký: 21-08-2016
Offline Đăng nhập: 12-01-2017 - 08:13
*----

#667388 $P=\frac{bc}{a(2b+c)}+\frac{ca}...

Gửi bởi Nga Messi trong 06-01-2017 - 22:18

Bài này khá dài đấy

File gửi kèm

  • File gửi kèm  kh.bmp   1.52MB   19 Số lần tải#665501 Topic post ảnh người yêu, bạn gái,...

Gửi bởi Nga Messi trong 22-12-2016 - 20:06

-_-  -_-  -_-  -_-

Hình gửi kèm

  • ssa.jpg#665408 Các anh chị giúp em bài này với

Gửi bởi Nga Messi trong 21-12-2016 - 21:57

$$x,y>0=>P=\sqrt{\frac{1}{1+8(\frac{y}{x})^3}}+\sqrt{\frac{4}{1+(\frac{x}{y}+1)^3}}$$

Đặt: $a=\frac{x}{y};b=\frac{y}{x}=>ab=1.$

$$=>P=\frac{1}{\sqrt{(1+2a)(1-2a+4a^2)}}+\frac{2}{\sqrt{(1+b+1)(1-b-1+b^2+2b+1)}}$$

$$=>P \ge \frac{1}{\frac{1+4a^2}{2}}+\frac{2}{\frac{b^2+2b+3}{2}}=.....$$

$=>P-1 \ge \frac{2a^2-4a+2}{(1+2a^2)(b^2+2b+3)} \ge 0$

Vậy $..........$

Em vẫn chưa hiểu chỗ P-1>= lắm ạ, vì em nhân ra và trừ 1 không ra kết quả được như chị