Đến nội dung


Nga Messi

Đăng ký: 21-08-2016
Offline Đăng nhập: 24-06-2017 - 11:40
*----

#667388 $P=\frac{bc}{a(2b+c)}+\frac{ca}...

Gửi bởi Nga Messi trong 06-01-2017 - 22:18

Bài này khá dài đấy

File gửi kèm

  • File gửi kèm  kh.bmp   1.52MB   20 Số lần tải#665501 Topic post ảnh người yêu, bạn gái,...

Gửi bởi Nga Messi trong 22-12-2016 - 20:06

-_-  -_-  -_-  -_-

Hình gửi kèm

  • ssa.jpg#665408 Các anh chị giúp em bài này với

Gửi bởi Nga Messi trong 21-12-2016 - 21:57

$$x,y>0=>P=\sqrt{\frac{1}{1+8(\frac{y}{x})^3}}+\sqrt{\frac{4}{1+(\frac{x}{y}+1)^3}}$$

Đặt: $a=\frac{x}{y};b=\frac{y}{x}=>ab=1.$

$$=>P=\frac{1}{\sqrt{(1+2a)(1-2a+4a^2)}}+\frac{2}{\sqrt{(1+b+1)(1-b-1+b^2+2b+1)}}$$

$$=>P \ge \frac{1}{\frac{1+4a^2}{2}}+\frac{2}{\frac{b^2+2b+3}{2}}=.....$$

$=>P-1 \ge \frac{2a^2-4a+2}{(1+2a^2)(b^2+2b+3)} \ge 0$

Vậy $..........$

Em vẫn chưa hiểu chỗ P-1>= lắm ạ, vì em nhân ra và trừ 1 không ra kết quả được như chị