Đến nội dung


Thông báo


Thời gian vừa qua chức năng nhập mã an toàn lúc đăng kí thành viên của diễn đàn đã hoạt động không ổn định, do đó có nhiều bạn đã không thể đăng kí thành viên. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết. Ban Quản Trị chân thành xin lỗi những thành viên đã gặp trục trặc lúc đăng kí.


Nga Messi

Đăng ký: 21-08-2016
Offline Đăng nhập: 03-11-2017 - 06:16
*----

Chủ đề của tôi gửi

Các bài toán về phương trình bậc hai

03-11-2017 - 06:19

Cho Parabol (P). Bài số 18

Bài toán về đường tròn tổng hợp

14-06-2017 - 10:47

Cho nửa (O) đường kính AB, trên tia đối của AB lấy điểm E. Từ điểm E A B kẻ các tiếp tuyến với nửa đường tròn (O) Tiếp tuyến kẻ từ E cắt các tiếp tuyến kẻ từ A và B lần lượt tại C và D
a) Gọi M là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ E. Chứng minh tứ giác ACMO nội tiếp
b) Chứng minh DM.CE=DE.CM
c) Tính AC và BD biết góc AOC = alpha
Chứng minh AC.BD không phụ thuộc vàp alpha

Bài toán về đường tròn tổng hợp

14-06-2017 - 10:40

Cho đường tròn tâm O, từ điểm M ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến MA MC và cát tuyến MBD. Gọi H là giao điểm của OM và AC. Từ cmC kẻ đường thẳng song song vố BD cắt (O) tại E. Gọi K là giao điểm của AE và BD. C/m:
a) Tứ giác OAMC nội tiếp
b) K là trung điểm của BD
c) AC là phân giác của góc BHD

Tìm cực trị

24-04-2017 - 09:15

Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $\sqrt{a} \dotplus \sqrt{b} \dotplus \sqrt{c} = 1$

Tìm Min P = $\sqrt{2\times a^{2} + ab +2\times b^{2}}$ + $\sqrt{2b^{2} +bc +2c^{2}}$ + $\sqrt{2c^{2} + ca + 2a^{{2}}}$


$\sum \frac{xy}{x^{^{3}}+ y^{{3}}+ x^{2}z + y^{2}z}\leq \frac{...

09-01-2017 - 17:00

Cho $x ; y ; z$ dương thoả mãn $xy + yz + xz = 3xyz $
Chứng minh rằng $\frac{xy}{x^{^{3}}+ y^{{3}}+ x^{2}z + y^{2}z} + \frac{yz}{y^{3}+ z^{3} + y^{2}x + z^{2}x } + \frac{zx}{x^{3} + z^{3} + z^{2}y +x^{2}y} \leq \frac{3}{4}$