Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Jet_Li

Đăng ký: 06-10-2006
Offline Đăng nhập: 29-01-2008 - 17:53
-----

Chủ đề của tôi gửi

USAMO 2004

05-09-2007 - 17:54

Cho c ác số nguyên khác 0 $ a_1,...,a_n$ có ƯCLN=1.S là tập các SN tm
i)$ a_i \in S$ $ \forall i=1,...,n$
ii) $ \forall i,j \in ${$1,2,...,n$} thì $a _i-a_j \in S$
iii)$ \forall x,y \in S $nếu $x+y \in S$ thì $x-y \in S.$
CMR $ S \equiv Z$

Phần lan 79

05-09-2007 - 17:47

Bộ SND $ (a_1,a_2,...,a_n)$ tm $ a_1+2a_2+...+na_n=1979$
gọi là chẵn nếu n chẵn ,là lẻ nêú n lẻ.CMR só bộ chẵn bằng số bộ lẻ.

Balan 79

05-09-2007 - 17:30

Cho SND m<2n,các số $ a_1,...,a_n$ phân biệt mod m.CMR với mọi SN k
đều tồn tại i,j sao cho $ a_i+a_j \equiv k(modm)$

France 96

05-09-2007 - 17:26

Cho SND n,SND k tmđk $ c_n$ nếu tồn tại 2k SND phân biệt
$ a_1,b_1,...,a_k,b_k$ mà $ a_i+b_i$ phân biệt với mọi i=1,...,k.Tìm max k.

bài 2

18-12-2006 - 15:39

Xét http://dientuvietnam...tex.cgi?M=n(n-1)...(n-k+1) với .
CMR M có ước nguyên tố>k.