Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kamii0909

Đăng ký: 26-08-2016
Offline Đăng nhập: 14-09-2020 - 21:45
**---

Chủ đề của tôi gửi

$f(x^2+yf(x))=xf(f(x))+f(x)f(y)$

09-07-2018 - 08:21

Tìm tất cả $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$f(x^2+yf(x))=xf(f(x))+f(x)f(y)$ với mọi $x,y \in \mathbb{R}$


$f(x^2+f(xy))=xf(x+y)$

04-10-2017 - 18:41

Tìm tất cả $f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x^2+f(xy))=xf(x+y), \forall x,y \in \mathbb{R}$$


$$\prod \left( \dfrac{a}{b}+2 \right)...

28-03-2017 - 22:52

Cho các số thực dương $a,b,c$. Cmr
$$ ( \dfrac{a}{b}+2)( \dfrac{b}{c} +2)( \dfrac{c}{a}+2 ) + \dfrac{117(ab+bc+ca)}{4(a^2+b^2+c^2)} \geq \frac{107}{2}$$

$100+9abc \geq 17(ab+bc+ca)$

15-03-2017 - 23:10

Cho $a,b,c \in [1,2]$ thoả $a+b+c=5$. 

Chứng minh rằng 

$$100+9abc \geq 17(ab+bc+ca)$$


$ \sum \dfrac{a^2}{b+c}+6(ab+bc+ca) \geq \dfrac{5}{2} +k...

19-02-2017 - 17:39

Chứng minh bất đẳng thức sau với $a,b,c \geq 0,a+b+c=1, k=\dfrac{8}{27} ( 5 \sqrt{10}-13)$
$$ \sum \dfrac{a^2}{b+c}+6(ab+bc+ca) \geq \dfrac{5}{2} +k \dfrac{\sum (a^2b-ab^2)^2}{(a^2+b^2+c^2)^2}$$