Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kiratran

Đăng ký: 29-08-2016
Offline Đăng nhập: 10-10-2019 - 17:50
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi HSG VH lớp 12 tỉnh Quảng Trị 2017-2018

26-01-2019 - 14:37

Câu 5 phần 1

có $DE=BE$ nên từ đó lập được 1pt kết hợp với gt suy ra điểm $B$ từ đó tìm được $A$ và $C$


Trong chủ đề: Đề thi HSG VH lớp 12 tỉnh Quảng Trị 2017-2018

26-01-2019 - 14:33

câu 5 phần 2 từ $A$ kẻ $AK \perp SH $

$SH$ là khoảng cách từ $A$  đến $SBC$ từ đó tính được thể tích

tính $BH$ và $HC$ tính khoảng cách từ $H$ đến

$(SAC)$

kẻ đường thẳng $GH \perp AC $

từ đó kẻ đường thẳng $HF \perp HG$

=> khoảng cách từ $B$


Trong chủ đề: Đề thi KHTN môn toán chung

04-06-2018 - 10:16

@Khoa Linh có thi KHTN không? 


Trong chủ đề: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm I

27-05-2018 - 18:55

cm: $ADEB$ nội tiếp. tham số hóa điểm $C$ rồi tham số được điểm $B$ và cho $B$ thuộc  đường tròn 


Trong chủ đề: $cos^{2} \frac{\pi }{7} + cos^{2}\frac{3\pi }{7}...

27-05-2018 - 18:32

có $m.n=sinasinb+sinacosb+cosacosb+cosasinb$

có $2+2cos(a-b)=m^2+n^2$

=> $sin(a+b)$=,.....