Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kiratran

Đăng ký: 29-08-2016
Offline Đăng nhập: 10-10-2019 - 17:50
****-

#709890 Đề thi KHTN môn toán chung

Gửi bởi Kiratran trong 04-06-2018 - 10:16

@Khoa Linh có thi KHTN không? 
#708932 $\sin \left ( x-\frac{\pi }{6} \right ) -...

Gửi bởi Kiratran trong 21-05-2018 - 17:15

ta viết lại :$A= \sin \left ( x-\frac{\pi }{6} \right )+ 2\sin^2 \left ( x-\frac{\pi }{6} \right )-5$

đặt $\sin \left ( x-\frac{\pi }{6} \right )=t$

vẽ đường tròn lượng giác để tìm khoảng xđ của $t$

sau đó sử dụng bảng biến thiên để tìm gtnn, gtln 
#707603 $\frac{x+1}{y^2+1}+\frac{y+1}...

Gửi bởi Kiratran trong 03-05-2018 - 22:52

$x+1+y+1+z+1-\frac{y^2(x+1)}{y^2+1}-\frac{z^2(y+1)}{z^2+1}-\frac{x^2(z+1)}{x^2+1}\geq 6-\frac{y(x+1)}{2}-\frac{z(y+1)}{2}-\frac{x(z+1)}{2}\geq 6-3=3$
#707370 Tìm nghiệm dương của hệ phương trình: $\left\{\begin...

Gửi bởi Kiratran trong 30-04-2018 - 10:44

lấy 1 trừ 2 rồi phân tích nhân tử 
#705731 tam giác $ABC$, đường tròn nội tiếp tiếp xúc với $BC,CA,AB...

Gửi bởi Kiratran trong 13-04-2018 - 13:17

tam giác $ABC$, đường tròn nội tiếp tiếp xúc với $BC,CA,AB$ tại $D,E,F$. Cho $D(2,-2), FE:y-1=0$, $A(1,5)$. Tìm $B,C$
#705730 tam giác ABC, đường tròn nội tiếp tiếp xúc với BC,CA,AB tại D,E,F. Cho D(2,−2...

Gửi bởi Kiratran trong 13-04-2018 - 13:15

tam giác $ABC$, đường tròn nội tiếp tiếp xúc với $BC,CA,AB$ tại $D,E,F$. Cho $D(2,-2), FE:y-1=0$, $M(0,-3)$ là trung điểm$ BC$. Tìm $A,B,C$
#705222 Cho 3 số dương x,y,z có tổng bằng 1

Gửi bởi Kiratran trong 08-04-2018 - 10:41

3,https://diendantoanh...-thỏa-mãn-xyz1/
#704784 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy...

Gửi bởi Kiratran trong 03-04-2018 - 17:10

lấy$ I'$ đối xứng với $I$ qua $AK$.$ I'$ thuộc đường cao từ $A$. viết pt $AI'$ viết phương trình qua $I$ vuông góc với $BC$. giao của $AK$ và phương trình qua $I$ thuộc đường tròn tâm $I$ ( gọi là điểm $D$). CM: $KD=KB=KC$

xong tìm tọa độ $B,C$ bình thường
#704352 $ \frac{a^2}{(ab+2)(2ab+1)}+\frac{b^2...

Gửi bởi Kiratran trong 26-03-2018 - 19:08

cho $a,b,c$ dương thỏa mãn $abc=1$

tìm min:$\frac{a^2}{(ab+2)(2ab+1)}+\frac{b^2}{(cb+2)(2cb+1)}+\frac{c^2}{(ac+2)(2ac+1)}$
#704229 $\left\{\begin{matrix} x^3-3x^2+6x-4=y^3+3...

Gửi bởi Kiratran trong 24-03-2018 - 18:02

giải hpt 

$\left\{\begin{matrix} x^3-3x^2+6x-4=y^3+3y & \\ \sqrt{x-3} +\sqrt{y+1}=3& \end{matrix}\right.$
#704228 $\left\{\begin{matrix} x^2y+xy+2x-12y-24=0...

Gửi bởi Kiratran trong 24-03-2018 - 17:58

giải hệ pt: $\left\{\begin{matrix} x^2y+xy+2x-12y-24=0 & \\ x^3-y^3=2(x^2+xy+y^2)+3(x-y-2)& \end{matrix}\right.$
#704202 Cho $a,b,c$ là số thực dương thỏa mãn :$\frac{a^3...

Gửi bởi Kiratran trong 24-03-2018 - 12:28

Cho $a,b,c$ là số thực dương thỏa mãn :$\frac{a^3}{a^2+ab+b^2} +\frac{b^3}{b^2+bc+c^2} +\frac{c^3}{c^2+ac+a^2} =1$

Tìm Max : $a+b+c$
#704201 Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn" $a+b+c=abc$

Gửi bởi Kiratran trong 24-03-2018 - 12:23

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn" $a+b+c=abc$

cmr: $ \frac{1+ \sqrt{1+a^2}}{a}+ \frac{1+ \sqrt{1+b^2}}{b} +\frac{1+ \sqrt{1+c^2}}{c} \leq abc$ 
#704186 $\frac{1}{4a^{2}+b^{2}+c^{2...

Gửi bởi Kiratran trong 23-03-2018 - 22:05

$\frac{(a+b+c)^2}{2a^2+a^2+b^2+a^2+c^2}\leq \frac{a^2}{2a^2}+\frac{b^2}{a^2+b^2}+ \frac{c^2}{a^2+c^2}$

tương tự và cộng lại ta được đpcm
#704118 Tìm giá trị của $m$ để đồ thị hàm số $(1)$ cắt đường thẳn...

Gửi bởi Kiratran trong 23-03-2018 - 00:00

viết pt hoành độ giao điểm

tìm đk của m để pt có 2 nghiệm phân biệt trái dấu