Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kiratran

Đăng ký: 29-08-2016
Offline Đăng nhập: 10-10-2019 - 17:50
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}+...

26-04-2018 - 12:27

Cho $a,b,c$ thực dương $\frac{1}{a^2}=\frac{2}{b^2}+\frac{2}{c^2}$

Tìm GTNN : $\frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}+ \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$


tam giác $ABC$ ,$M$ là trung điểm của $BC$,$ K$...

17-04-2018 - 19:02

tam giác $ABC$ ,$M$ là trung điểm của $BC$,$ K$ là hình chiếu của $A$ lên $BC$, $AK$ cắt đường tròn ngoại tiếp $ABC$ tại $D(-2,-6)$. pt $BC: x+y+6=0$, pt $AM: 11x-13y-42=0$. Tìm tọa độ $A,B,C$


tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$

17-04-2018 - 18:50

tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$. phân giác trong $\angle AHC$ có pt $x-2y=0$. $M(-3,6)$ thuộc $AB$, $P(0,5)$ thuộc đường thẳng $BC$ và $B$ thuộc đường thẳng $5x+2y=0$. Tìm tọa độ $A$


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ vuông cân tại $B$

17-04-2018 - 18:11

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ vuông cân tại $B$. $SA$ vuông góc với mặt đáy $(ABC)$. $AB=a\sqrt{2}, SB=3a\sqrt{2}$. $M$ là trung điểm  $SC$. tính khoảng cách $M$ đến mặt phẳng $(ABM)$


hình vuông $ABCD$, , $E$ trung điểm $AD$ , $H(\...

15-04-2018 - 13:21

hình vuông $ABCD$, , $E$ trung điểm $AD$ , $H(\frac{11}{5},\frac{-2}{5})$ hình chiếu của $B$ lên $CE$. $M(\frac{3}{5},\frac{-6}{5})$ là trung điểm của $BH$. tìm tọa độ các đỉnh hình vuông , biết $A$ có hoành độ âm