Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Lequynhdiep

Đăng ký: 01-09-2016
Offline Đăng nhập: 11-02-2018 - 17:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh di chuyển trên 1 đườnng cố định

16-01-2017 - 21:50

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đtr (O) có hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại P. Q thuộc tia AP. Gọi O1 và O2 lần lượt là tâm đtr ngoại tiếp tam giác ABQ và ACQ. Chứng minh trung điểm của O1O2 di chuyển trên 1 đường cố định

Cho ADPE là một tứ giác lồi thoả mãn $\widehat{ADP}=\widehat...

15-10-2016 - 20:58

Cho ADPE là một tứ giác lồi thoả mãn $\widehat{ADP}=\widehat{AEP}  trên tia đối của tia DA lấy điểm B và trên tia đối của tia EA lấy C sao cho $\widehat{DPB}=\widehat{EPC}$ .đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt nhau tại A và Q phân biệt

a/ CMR QD.EC=QE.DM  

b/ gọi O1 ,O2 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác ADE, ABC. chứng minh rằng đường thẳng O1O2  đi qua trung điểm của AP


f(x+y) +f(xy) = x+y+xy

15-10-2016 - 20:48

tìm tất cả các hàm số f: (0;+$\infty$)$\rightarrow$(0;+$\infty$)

f(x+y) +f(xy) = x+y+xy 


Cho tam giác abc cân tại A , M là điểm bất kì thuộc cạnh BC.

02-10-2016 - 21:06

Cho tam giác abc cân tại A , M là điểm bất kì thuộc cạnh BC. Chứng minh: 2$\vec{MB}*\vec{MA}= MB(MB-MC)$


Tìm tất cả các hàm f : N* -N* thỏa mãn:

19-09-2016 - 20:15

tìm tất cả các hàm f : N*-N* thỏa mãn :

f(f(n)) +f(n+1=n+2 với mọi  n $\in$ N*