Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


onlyloveyouonly

Đăng ký: 09-10-2006
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Chủ đề của tôi gửi

giúp nhanh bài tích phân tí đi

26-04-2009 - 22:33

tính I=$\int\limits_{0}^{\dfrac{\pi }{3} } \dfrac{ x^{2} }{ (xsinx+cosx)^{2}} dx$

bất đắng thức thi đại học

30-12-2008 - 23:04

Cho x,y,z>0 thỏa : $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=1$
CM: $\dfrac{x^{2}+yz}{\sqrt{2x^{2}(y+z)}}+\dfrac{y^{2}+zx}{\sqrt{2y^{2}(z+x)}}+\dfrac{z^{2}+xy}{\sqrt{2z^{2}(x+y)}} \geq 1$

giúp số phức

29-11-2008 - 23:02

cmr $\forall$ số phức Z thì $|Z+1|\geq \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ hoặc $|z^{2}+1| \geq 1$

$\int \dfrac{sinx}{x}dx$

16-10-2008 - 22:53

tìm nguyên hàm:$ \int \dfrac{sinx}{x}dx $

Tìm nguyên hàm

09-10-2008 - 22:17

tìm nguyên hàm: $ \int x \sqrt {X (x^{4}+1)} dx $