Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TrollMath

Đăng ký: 26-09-2016
Offline Đăng nhập: 11-06-2019 - 15:10
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $a_{1}=\frac{1}{2}$ $a_...

28-09-2018 - 18:56

Đặt $x_n=\frac{1}{a_n}$.

Suy ra :$x_1=2$, $x_{n+1}=x_n^2-x_n+1$; $b_n=\frac{1}{x_1}+...+\frac{1}{x_n}$

có: $x_{n+1}-1=x_n.(x_n-1)$ suy ra $\frac{1}{x_{n+1}-1}=\frac{1}{x_n.(x_n-1)}$ suy ra $\frac{1}{x_n}=\frac{1}{x_n-1}-\frac{1}{x_{n+1}-1}$

Cho $n$ chạy từ $1$ đến $n$ suy ra: $b_n=\frac{1}{x_1-1}-\frac{1}{x_{n+1}-1}$

dễ tính đc $lim(x_n)=+\infty$ suy ra $lim(b_n)=1$

tks bạn nhá, mình làm mãi ko ra  :luoi:


Trong chủ đề: tìm giới hạn của $\lim_{x \to \infty }(...

22-02-2018 - 22:30

Đề bài: $x\to \infty$ hay $x\to -\infty$?

 xx→−∞ nhé bạn


Trong chủ đề: Chuyên đề các bài toán lãi suất (Casio)

14-01-2018 - 22:21

rất bổ ích


Trong chủ đề: tìm các nghiệm nguyên của phương trình: $x^{2}+2y^{2...

24-09-2017 - 20:14

Phương trình đã cho$\Leftrightarrow \left ( x+y \right )\left ( x+2y-1 \right )=-3$

Việc còn lại đơn giản.

những bài kiểu này thì dựa vào đâu để tách ghép thế bạn


Trong chủ đề: Giải phương trình: $\frac{sin^{2}x-cos^{2...

28-08-2017 - 14:12

$(*)$ $\Leftrightarrow \frac{sin^2x+cos^2x(cos^2x-1)}{cos^2+sin^2x(sin^2x-1)}=9$

$\Leftrightarrow \frac{sin^2x-sin^2cos^2}{cos^2x-sin^2xcos^2x}=9$

$\Leftrightarrow sin^2x-sin^2xcos^2x=9cos^2x-9sin^2xcos^2x$

$\Leftrightarrow 8sin^2xcos^2x=8cos^2x+cos2x$

$\Leftrightarrow 8cos^2x(sin^2x-1)=cos2x\Leftrightarrow -8cos^4x=cos2x$

$\Leftrightarrow -4cos^2x(cos2x+1)=cos2x\Leftrightarrow -2(cos2x+1)^2=cos2x\Leftrightarrow -2cos^2x-5cos2x-2=0$

$\Leftrightarrow$ $\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {cos2x=-\frac{1 }{2}} \\ {cos2x=-2 (loai)} \\ \end{array}} \right.$

$\Rightarrow$ $\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {2x=\frac{2\pi }{3}+k2\pi} \\ {2x=\frac{4\pi }{3}+k2\pi} \\ \end{array}} \right.$

$\Leftrightarrow$ $\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {x=\frac{\pi }{3}+k\pi} \\ {x=\frac{2\pi }{3}+k\pi} \\ \end{array}} \right.$

Bạn ko xét điều kiện $cos^{2}x-sin^{2}x+sin^{4}x \neq 0$ à