Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TrollMath

Đăng ký: 26-09-2016
Offline Đăng nhập: 11-06-2019 - 15:10
-----

Chủ đề của tôi gửi

$u_{1}=v_{1}=\frac{\sqrt{2}}...

28-09-2018 - 21:08

$u_{1}=v_{1}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$u_{n+1}=\frac{u_{n}}{{}4v_{n+1}{^{2}-1}}$                   (n=1,2,3,..)

$v_{n+1}=\frac{v_{n}}{{}-4u_{n+1}{^{2}+1}}$

 

a) Tính $u_{2011}^{2}$ + $v_{2011}^{2}$

b) Tính $\lim_{ }u_{n}$ và $\lim_{ }v_{n}$

 

 

Mọi người giúp với mình giải mãi ko ra


$a_{1}=\frac{1}{2}$ $a_{n+1...

28-09-2018 - 18:28

$a_{1}=\frac{1}{2}$
$a_{n+1}=\frac{a_{n}^{2}}{a_{n}^{2}-a_{n}+1}$ Với mọi n >=1
Với mỗi số nguyên dương n, đặt $b_{n}$ = $a_{1}$ + $a_{2}$ + $a_{3}$ +...+ $a_{n}$. Tính $\lim_{n\rightarrow \infty }b_{n}$

 

Mọi người giúp mình với


$\left\{\begin{matrix} x1=3& & \\...

02-03-2018 - 00:40

$\left\{\begin{matrix} x1=3& & \\ x_{n+1}=\frac{1}{2}x_{n}+2^{n+2} & n=1,2,2... & \end{matrix}\right.$

1, Tính tất cả các số hạng là số nguyên trong dãy số trên.

2, Tìm công thức tổng quát của Un


tìm giới hạn của $\lim_{x \to \infty }(\sqrt[3]...

19-02-2018 - 19:40

$\lim_{x \to \infty }(\sqrt[3]{x^{3}+2x^{2}+1}+\sqrt[4]{x^{4}+3x^{3}+2})$


Giải $\sqrt{2}sin(x+\frac{\pi }{4})-2...

04-02-2018 - 14:22

$\sqrt{2}sin(x+\frac{\pi }{4})-2sin(2x-\frac{\pi }{6})=1$