Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


NTMFlashNo1

Đăng ký: 01-10-2016
Offline Đăng nhập: 04-03-2020 - 22:47
****-

Chủ đề của tôi gửi

$f(x)=x^{3}-3(2m+1)x^{2}+(12m+5)x+2$

08-10-2017 - 22:30

Tìm $m$ để hàm sau đồng biến trên $\left(-\infty;-1\right]\cup \left[2;+\infty\right)$:

 

$f(x)=x^{3}-3(2m+1)x^{2}+(12m+5)x+2$


$f\left ( x \right )=x^{3}-3\left ( 2m+1 \right )x^...

24-09-2017 - 16:03

Tìm $m$ để hàm sau đồng biến trên khoảng $\left ( -\infty ;-1 \right ]\cup \left [ 2;+\infty \right )$:

 

$f\left ( x \right )=x^{3}-3\left ( 2m+1 \right )x^{2}+\left ( 12m+5 \right )x+2$


$x^{-2}+y^{-2}=z^{-2}$

12-07-2017 - 21:37

Giải phương trình nghiệm nguyên dương:

 

$x^{-2}+y^{-2}=z^{-2}$

 

 

 

 

 

 

 

(TH&TT số 481)


$y=\left ( cos^{2}3x+\frac{1}{2}sinxsin5x...

12-07-2017 - 16:33

Tìm Min của:

$y=\left ( cos^{2}3x+\frac{1}{2}sinxsin5x\right )^{4}+\left (sin^{2}2x+\frac{1}{2}sinxsin5x\right )^{4}$


$\sum \frac{(b+c-a)^{4}}{a(a+b-c)}\ge...

14-06-2017 - 11:47

Cho $a,b,c$ là 3 cạnh 1 tam giác.Chứng minh:

$\frac{(b+c-a)^{4}}{a(a+b-c)}+\frac{(c+a-b)^{4}}{b(b+c-a)}+\frac{(a+b-c)^{4}}{c(c+a-b)}\geq ab+bc+ca$

P/s: Greece MO 2007