Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


vietdohoangtk7nqd

Đăng ký: 11-10-2016
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 21:04
***--

#670282 VMF's Marathon Hình học Olympic

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 29-01-2017 - 00:26

Bài giải bài 157

Gọi M là trung điểm BC, Z là trung điểm cung BC không chứa A, W là giao điểm của (K) và (O), (K) tiếp xúc với AB,AC tại Q,P

ta chứng minh dễ dàng bằng biến đổi góc ABIM và ACNI nội tiếp

Từ đó ta có: góc INM=C/2=AIM do đó (MIN) tiếp xúc với AI, do đó IL vuông góc với AI

Gọi X,Y lượt là trung điểm cung AC,AB không chứa B,C

Ta có LX vuông góc với IN, LY vuông góc với IM, từ đó bằng biến dổi góc ta có X,Y,I,L đồng viên, mà XY song song với IL do cùng vuông góc AI nên XYLI là hình thang cân, mà XY là trung trực AI nên AYLX là hình bình hành, từ đó AL đi qua trung điểm XY

Gọi G là giao điểm của (IMZ) và (O) khác Z, bằng biến đổi tỉ số ta có tứ giác GBWC là tứ giác điều hòa và tam giác GQP đồng dạng GBC, bằng biến đổi góc suy ra AGK=90

Công việc cuối cùng là chứng minh G,I,D thẳng hàng

Điều này đúng do tam giác IMD đồng dạng AJO (với J là trung điểm XY)

Từ đó suy ra góc DGI=DAD, từ đó ta có dpcm

Một lần nữa xin thầy và các bạn thông cảm do mình không gõ bằng latex
#670236 VMF's Marathon Hình học Olympic

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 28-01-2017 - 16:58

Giải bài toán 153. Gọi $X$ là điểm đối xứng của $A$ qua $BC,$ ta chứng minh được $BF$ và $CE$ cùng đi qua $X.$

Do đó, ta đưa bài toán trên về bổ đề sau:

Bổ đề. Cho $\Delta ABC$ nội tiếp $(O),D$ là trung điểm cung $BC$ không chứa $A.$ Đường thẳng qua $O$ song song với $DB,DC$ lần lượt cắt $AB,AC$ tại $X,Y.d$ là đường thẳng qua $O$ song song $BC.W,Z$ là điểm đối xứng của $X,Y$ qua $d.$ Khi đó $AW=AZ.$

Chứng minh. Ta có $\widehat{OZY}=90^0- \widehat{C} \Rightarrow \widehat{OZY}+\widehat{DTO}=90^0,$ với $T$ là giao điểm của $AD$ và $OX \Rightarrow AD \perp WZ.$ (1)

Ta có $AW. \sin \widehat{BAW}=WX. \sin \widehat{AXW}=YZ. \sin \widehat{AYZ}=AZ. \sin \widehat{CAZ}.$ (2)

Gọi $WZ$ cắt $AB,AC$ tại $K,L$ thì $\Delta AKL$ cân tại $A$ do (1).

Kết hợp (2) $\Rightarrow KW. \sin \widehat{AKL}=LZ. \sin \widehat{ALK} \Rightarrow KW=LZ \Rightarrow \Delta AKW= \Delta ALZ \Rightarrow AW,AZ$ đẳng giác trong góc $A$ của $\Delta ABC \Rightarrow AW=AZ.$

Ta có đpcm.

Thầy Hùng đề nghị giúp em bài mới ạ.
#669749 KẾT QUẢ KỲ THI VMO 2017

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 24-01-2017 - 20:48

mình mừng vì kết quả cũng khả quan cũng được vào vòng 2, xin chúc mừng các bạn đạt giải cao, các bạn được vào vòng 2 thì càng luyện công thêm nhé, các bạn nào kết quả không như mong muốn thì đừng buồn cố gắng trong các cuộc thi tiếp theo như casio, vmo 2018, thpt qg 2017...không phải vmo là cuộc thi duy nhất để thực hiện ước mơ!...Các bạn nào vào vòng 2 thì chạy tiếp nhé, còn mình thì lười biếng rồi, ăn tết xong  rồi tính, vòng 2 mình chỉ đi cho vui thôi, để viếng lăng Bác Hồ, tham quan Hồ Gươm,... là được rồi
#668860 Đề Thi VMO năm 2017

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 19-01-2017 - 15:47

khi nào có kết quả vậy các bạn, mình nôn quá
#668688 VMF's Marathon Hình học Olympic

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 17-01-2017 - 18:48

Thầy nhầm rồi em tên là Đỗ Hoàng Việt

Lời giải bài toán 130. Ta phát biểu bài toán dưới dạng dễ nhìn hơn như sau :

Bài toán 130'. Cho $\triangle ABC$, vẽ về phía ngoài $\triangle ABC$ các tam giác cân có cạnh bên bằng nhau và tổng các góc đáy là $90^\circ$. $\triangle ACY,\triangle BXC,\triangle AZB$ có $AY=YC=CX=XB=BZ=ZA$ và $\widehat{YAC}+\widehat{XCB}+\widehat{ZAB}=\alpha+\beta+\gamma=90^\circ$. Chứng minh rằng $AX, BY, CZ$ đồng quy.

 

Giải. Thực hiện phép quay,

$Q(C,-(\widehat{C}+\beta+\gamma) :X\to Y, B\to Y', \triangle CXB\to \triangle CYY'$.

Từ đó $Y$ là tâm $(AY'C)$ và $CY'=CB$. 

Vì $\alpha+\beta+\gamma=90^\circ$ nên $\widehat{Y'AY}=\alpha$

$\Rightarrow Q(A,-(\widehat{A}+\alpha+\beta)):Z\to Y,B\to Y',\triangle AZB\to \triangle AYY'\Rightarrow AY'=AB$. Từ đó $Y'$ đối xứng $B$ qua $AC$.

$\Rightarrow Y$ đối xứng với $O$ qua $AC$. Tương tự $Z$, $X$ lần lượt là đối xứng của $O$ qua $AB$, $BC$. Do đó $AX, BY, CZ$ đồng quy tại tâm đường tròn Euler của tam giác $ABC$. $\square$

 

Bài toán 131. Cho hình thoi $ABCD$ có góc $\angle DAB=120^\circ$. trên $CD$ và $CB$ lần lượt lấy $F$ và $E$ sao cho $CF=BE$. $AF$ và $AE$ lần lượt cắt $DB$ tại $Q,P$. Chứng minh $DQ,QP,PB$ là ba cạnh của một tam giác có góc là $60^\circ$.

 

Bài này đơn giản nên các bạn giải bằng 2 cách nhé, vẫn có thể sử dụng hình học không gian nhé

 
#668637 VMF's Marathon Hình học Olympic

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 17-01-2017 - 07:09

Bài toán 127. Cho hình vuông $ABCD$. Trên $DA,DC$ lấy $K,H$ sao cho $DK=CH$. $BK,BH$ cắt $AC$ tại $E,F$. Cm $AE,EF,FC$ là ba cạnh một tam giác có một góc là $60^\circ.$
#668620 VMF's Marathon Hình học Olympic

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 16-01-2017 - 23:55

Lời giải bài toán 125.

$AC,AD$ lần lượt cắt $BE$ tại $X,Y$, kẻ $AH$ vuông góc với $DE$ ($H$ thuộc $DE$)

Ta thấy ngay $\widehat{HAE}=\widehat{AED}-90^\circ=\widehat{ABE}$ hay $AH$ là tiếp tuyến của $(ABE)$

Ta có :

$BC.\sin (\widehat{BCA})=AB.\sin(\widehat{BAC})$

$DE.\sin(\widehat{ADE})=AE.\sin(\widehat{EAD})$

suy ra $AB.\sin(\widehat{BAC})=AB.\sin(\widehat{ABE})=AE.\sin(\widehat{EAD})$

Mà $AB.\sin(\widehat{ABE})=AE.\sin(\widehat{AEB})$

Do đó $\widehat{AEY}=\widehat{YEA}$.

Ta chỉ cần chứng minh $\widehat{CAD}=2\widehat{BCA}=2\widehat{ADE}$ thì $BC\parallel DE$ dẫn tới điều phải chứng minh.

Ta có : $\widehat{YAX}+\widehat{YXA}+\widehat{AYX}=180^\circ$.

Mà $\widehat{AYX}=2\widehat{ABE},\widehat{AYX}=2\widehat{AEY}=2\widehat{EAY}$, do đó ta cần chứng minh : $\widehat{ABE}+\widehat{ADE}+\widehat{EAD}=90^\circ$

Mà $\widehat{EAD}+\widehat{ADE}=90-\widehat{HAE}=90-\widehat{ABE}$

Do đó ta hoàn tất chứng minh.
#668617 VMF's Marathon Hình học Olympic

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 16-01-2017 - 23:27

Mình rất muốn giải bài trên của thầy Hùng nhưng trình độ còn kém nên chưa được, mình chỉ chứng minh được tâm $X$ của $(ADI)$ nằm trên $AT$.

Trước tiên ta chứng minh kết quả quen thuộc sau :
Gọi $W$ là trung điểm cung $BC$ chứa $A$ thì $W,I,D$ thẳng hàng

Thật vậy, $DA$ và $DI$ đẳng giác nên $\widehat{NDA}=\widehat{IDM}$ (chú ý là $DN$, $DM$ đi qua trung điểm cung $AB$, $AC$ không chứa $C$, $B$)

Từ đó, $\widehat{IDM}=\tfrac{1}{2}\widehat{ACB}$, do đó $D,I,W$ thẳng hàng.

Gọi $X$ là tâm $(AID)$ thì ta có :

$\widehat{XAI}=90^\circ-\widehat{ADI}=90^\circ-\widehat{APO}=\widehat{ACP}=\widehat{TAI}$.

Do đó $A,X,T$ thẳng hàng.
#667903 Vài điều lý thú về định lý Brouwer và định lý Borsuk-Ulam

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 10-01-2017 - 18:32

Mình có đọc trong quyển "một số vấn đề toán học chưa giải quyết được của Phạm Bình Đô, Đặng Hùng Thắng ..." về vấn đề này, mình thấy nó hay mà ứng dụng cũng nhiều, nó sát với thực tế, thầy chủ nhiệm của mình (hồi dại học ổng viết chuyên đề về topo) cũng thích nó, hồi thcs tưởng nó chỉ có trong toán cao cấp, thế mà lên thpt mới biết nó cũng có thể giải phương trình hàm ( dùng điểm bất đông) , và lâu rồi mình không quan tâm đến nó, nhưng hôm nay thấy bài viết này đăng thì niềm đam mê cũ bộc phát nên đăng vài dòng cho vui
#667312 Cho dãy số (Un) thỏa mãn:

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 06-01-2017 - 18:19

Ban hoc lớp mấy , cái này lớp 12 mới học được, không những lấy ln mà có thể lấy log bất kỳ đều được còn dãy truy hồi thì có thể kiếm trên mạng mấy cái đó thông dụng lắm


#667281 Cho dãy số (Un) thỏa mãn:

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 06-01-2017 - 14:54

mấy cái này khá cơ bản, lấy ln hai vế rồi dùng dãy truy hồi
#667080 Đề Thi VMO năm 2017

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 05-01-2017 - 13:49

câu hình

áp dụng định lý Pascal cho 6 điểm APCDBQ suy ra giao điểm CQ và BP nằm trên EF rồi dùng tỉ số là ra điểm đó là trung điểm

chứng minh tiếp E,F,I,O,trung điểm BC, đồng viên thì ra câu b)

Mình hôm nay dốt quá chỉ làm được câu 1a, câu 1b làm sai 1 trường hợp, câu 2 mình ra không tồn tại và mình đã thấy sai, câu 3 thì mình làm hoàn chỉnh, câu 4 thì chỉ được câu a)

có cao thủ nào làm Full đề không mình dốt quá đến giờ còn buồn, không biết có duo9c5 tinh thần để mai thi không
#661409 Trường hè toán học năm 2016 (phần đại số)

Gửi bởi vietdohoangtk7nqd trong 10-11-2016 - 21:45

mình cũng muốn đưa lên để giao lưu nhưng không biết cách chụp ảnh đưa lên vì dốt tin học quá, cho mình xin lỗi, có bạn nào chỉ mình cách chụp ảnh thì mình cám ơn chứ bây giờ mình đang gõ nó ra work để lưu trữ khi nào gõ xong thì mình sẽ đưa lên các bạn nhé