Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


anhtuan962002

Đăng ký: 17-10-2016
Offline Đăng nhập: 12-02-2020 - 19:17
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $S=(C_{n}^{1})^{2}+2.(C_{n}^...

16-09-2018 - 12:50

Theo hằng đẳng thức Vandermonde, với $m, n, r$ là các số nguyên không âm sao cho $r$ không vượt quá $m$ hoặc $n$ thì:
$C_{m+n}^{r}=\sum_{k=0}^{r}C_{n}^{r-k}C_{n}^{k}$ $(1)$
Khi $r=m=n$ ta có:
$C_{2nn}^{n}=\sum_{k=0}^{n}\left ( C_{n}^{$k} \right )^{ của $($\sum_{k=1}^{n}i:
$(2) \Leftrightarrow C_{2n}^{n} \sum_{k=0}^{n}$\sum_{k=0}^{n}k\left ( C_{n}^{10} \right )

anh giúp em viết lại công thức bài này với ạ. Em nhìn không hiểu.

Em cảm ơn


Trong chủ đề: Ánh xạ

09-09-2018 - 06:59

Xét $y\in f(x_{1}\cap x_{2})$ khi đó $\exists a\in (x_{1}\cap x_{2}) : y=f(a)$

$\Rightarrow a\in x_{1}\wedge a\in x_{2} \Rightarrow y=f(a)\in f(x_{1})\wedge y= f(a)\in f(x_{2})\Rightarrow y \in f(x_{1})\cap f(x_{2})$

Vậy :$f(x_{1}\cap x_{2})\subset f(x_{1})\cap f(x_{2})$

Xét $y\in f(x_{1})\cap f(x_{2})\Rightarrow y\in f(x_{1})\wedge y\in f(x_{2})$

nên $\exists a_{1}\in x_{1}: y=f(a_{1})\wedge \exists a_{2}\in x_{2}:y=f(a_{2})$

mà $f$ đơn ánh nên $a_{1}=a_{2}$

$\Rightarrow a\in( x_{1}\cap x_{2})\Rightarrow y\in f(x_{1}\cap x_{2})$


Trong chủ đề: Tính tổng: $S=\frac{1}{1.2}C_{n}...

03-09-2018 - 21:20

ủa mình có thấy bài này cần dùng đạo hàm tích phân chỗ nào nhỉ, hay là mình nhầm lẫn ta:

Captureba31b18af73d0aa1.png

Em cảm ơn. Tại em thấy trên mạng có mấy dạng giống vậy mà nó xài đạo hàm, tích phân gì đó. Cơ mà đoạn:

$(C_{n+2}^{2}+...+C_{n+2}^{n+2})$ mình còn biến đổi được nữa không ạ??


Trong chủ đề: Cho ánh xạ $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathb...

19-08-2018 - 12:30

Ta có: $y= f\left ( x \right )=-x^{2}+6x=-(x-3)^{2}+9\leq 9, \forall x\in \mathbb{R} \Rightarrow C=(-\propto ;9]$

khi $y<-9$ thì mình đâu tìm được x thỏa $y=f(x)$ đâu ạ


Trong chủ đề: $\frac{b^{2}c}{a^{3}(b+c)...

01-12-2017 - 20:25

Đặt $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{a}=x & \\ \frac{1}{b}=y & \\ \frac{1}{c}=z & \end{matrix}\right.$

BĐT trở thành $\sum \frac{x^{3}}{y(x+z)}\geq \frac{1}{2}(x+y+z)$

Ta có

$\frac{x^{3}}{y(x+z)}+\frac{y}{2}+\frac{x+z}{4}\geq \frac{3}{2}x$

Tương tự cộng vế suy ra đpcm

Bạn có thể không đặt ẩn phụ mà làm theo ý tưởng trên đó được không? Giải thích giúp mình nhé?