Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


anhtuan962002

Đăng ký: 17-10-2016
Offline Đăng nhập: 12-02-2020 - 19:17
*----

Chủ đề của tôi gửi

tìm $m$ để đường cong $y=x^{3}-3x^{2}+(2m-2)x+m-3...

17-03-2019 - 16:21

tìm $m$ để đường cong $y=x^{3}-3x^{2}+(2m-2)x+m-3$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ $x_{1},x_{2},x_{3}$ thỏa mãn:

$x_{1}<-1<x_{2}<x_{3}$


Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: $y=5\left | cosx+sinx \rig...

31-12-2018 - 12:41

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

$y=5\left | cosx+sinx \right |+\left | 7cosx+sinx \right |$


$y=e^{-x^{2}}$ thỏa mãn hệ thức : $y^{(n)}...

25-11-2018 - 11:54

Chứng minh rằng:  hàm số $y=e^{-x^{2}}$ thỏa mãn hệ thức : $y^{(n)}+2xy^{(n-1)}+2(n-1)y^{(n-2)}=0$


$\left [ f(ax+b) \right ]^{(n)}=a^{n}f^{(n)...

25-11-2018 - 11:40

Chứng minh rằng nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp n thì: 

$\left [ f(ax+b) \right ]^{(n)}=a^{n}f^{(n)}(ax+b)$


$\lim_{n \to +\infty }\sum_{k=1}^{n...

30-09-2018 - 17:48

Cho $(u_{n}):\left\{\begin{matrix} u_{1}=a>1\\ u_{n+1}=u_{n}^{2}, n\geq 1 \end{matrix}\right.$ Tính 

$\lim_{n \to +\infty }\sum_{k=1}^{n}\frac{u_{k}}{u_{k+1}-1}$