Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LetterCorn

Đăng ký: 29-10-2016
Offline Đăng nhập: 09-05-2020 - 11:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

1 bài toán nhỏ :)

29-10-2016 - 17:57

Let 26eeb5258ca5099acf8fe96b2a1049c48c89a5e6, and 092e364e1d9d19ad5fffb0b46ef4cc7f2da02c1c be positive real numbers such that 9279ff3346c509d7aa2575897c056446e6fabe62

Find the Maximum and Minimum of S = d3da9f8c7fe0473fdd6f8597eff61d71fedda430 - 03f4111ac4e098d7743051d4a0225a9c9611edc0