Đến nội dung


hantai

Đăng ký: 29-10-2016
Offline Đăng nhập: 08-03-2017 - 23:19
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề Thi VMO năm 2017

09-01-2017 - 22:46

 

làm được 5 câu mà còn tức mình làm như dày mà có nói gì đâu

câu 1 làm đúng câu a câu b làm tới khúc cuối thì sai

câu 2 làm đúng hơn phân nữa nhưng tới khúc cuối thì sai
câu 3 làm đúng trọn vẹn
câu 4 làm đúng câu a
câu 5 làm cũng được nhưng không tự tin
câu 6,7 chỉ làm được câu a

 

giải cao chắc rồi còn kêu ba


Trong chủ đề: Đề Thi VMO năm 2017

06-01-2017 - 21:15

câu hàm mình đặt $g\left ( x \right )=f(x)+x-1$ rồi giải ra $g\left ( x \right ) = 0$ được không mọi người


Trong chủ đề: $\sum \frac{1}{a^2+ab+b^2}+\frac...

12-12-2016 - 20:22

Bài này của thành viên wya trên AoPS, vừa rồi mình có cho mấy bạn tham gia Trường Đông miền Nam làm thử nhưng tiếc là không có bạn nào làm được.

vậy bài này làm sao anh


Trong chủ đề: $\sum \frac{ab}{3+bc}\leq\fr...

24-11-2016 - 22:13

vừa tham gia trường đông ak bạn