Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


hantai

Đăng ký: 29-10-2016
Offline Đăng nhập: 19-02-2017 - 15:29
-----

Lời nhắn

Hình ảnh

hantai

buồn vì kho đậu nhưng vui vì 6 đứa rớt chung vui
24-01-2017 - 17:23
Hình ảnh

hantai

vậy lá chính thức rớt vmo rồi
06-01-2017 - 21:55
Hình ảnh

hantai

rớt vmo rồi buồn quá
05-01-2017 - 18:29
Hình ảnh

hantai

hope for tomorrow
04-01-2017 - 15:05
Hình ảnh
Hình ảnh