Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Mr Cooper

Đăng ký: 03-11-2016
Offline Đăng nhập: 30-11-2018 - 20:50
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: ĐỀ THI CHỌN HSGQG TỈNH PHÚ THỌ

21-09-2018 - 19:25

$\left\{\begin{matrix} a_{n+3}.a_{n}=a_{n+1}.a_{n+2}+7\\ a_{n+2}.a_{n-1}=a_{n}.a_{n+1}+7 \end{matrix}\right. $

$\Rightarrow a_{n}.(a_{n+1}+a_{n+3})=a_{n+2}(a_{n-1}+a_{n+1}) $

$ \Rightarrow \frac{a_{n+1}+a_{n+3}}{a_{n+2}} = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{a_{n}} =\frac{a_{n-2}+a_{n}}{a_{n-1}}= ... =\frac{a_1+a_3}{a_2}=\frac{1+2}{1} = 3\\ \Rightarrow a_n = 3.a_{n-1} - a_{n-2}$

Vì $a_1$ và $a_2$ là số nguyên nên $a_n$ 


Trong chủ đề: ĐĂNG KÍ LÀM ĐHV DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC VMF

14-09-2018 - 21:24

1. Họ tên: Lê Việt Hưng

2. Sinh năm: 07/08/2002

3. Nghề nghiệp: THPT Hải Lăng - Quảng Trị

4. Địa chỉ Mail/ Số điện thoại liên lạc (nếu có): [email protected]

5. Nick trên Diễn đàn: Mr Cooper

6. Vị trí muốn đăng kí: ĐHV THPT

7. Ý kiến thêm:


Trong chủ đề: Đề cử Thành viên nổi bật 2017

26-12-2017 - 20:23

1. Tên Nick ứng viên: ecchi123

2. Thành tích (đóng góp) nổi bật : Là thành viên tích cực tham gia Mỗi tuần 1 bài toán hình học 


Trong chủ đề: $x^{2}f(x)+f(1-x)=2x-x^{4}$

13-10-2017 - 22:10

Thay $x \rightarrow 1-x$ Đưa về hệ giải ra $f(x)$ 


Trong chủ đề: Giải phương trình: $\sqrt[3]{13-x}+\sqrt[3]...

13-10-2017 - 22:07

Giải phương trình:

$\sqrt[3]{13-x}+\sqrt[3]{22+x}=5$

$\sqrt[3]{x+1}=\sqrt{x-3}$

 Đặt $a=\sqrt[3]{13-x}$ và $b=\sqrt[3]{22+x}$ đưa về hệ