Đến nội dung


Thông báo


Thời gian vừa qua chức năng nhập mã an toàn lúc đăng kí thành viên của diễn đàn đã hoạt động không ổn định, do đó có nhiều bạn đã không thể đăng kí thành viên. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết. Ban Quản Trị chân thành xin lỗi những thành viên đã gặp trục trặc lúc đăng kí.


Mr Cooper

Đăng ký: 03-11-2016
Offline Đăng nhập: 10-06-2018 - 23:30
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề cử Thành viên nổi bật 2017

26-12-2017 - 20:23

1. Tên Nick ứng viên: ecchi123

2. Thành tích (đóng góp) nổi bật : Là thành viên tích cực tham gia Mỗi tuần 1 bài toán hình học 


Trong chủ đề: $x^{2}f(x)+f(1-x)=2x-x^{4}$

13-10-2017 - 22:10

Thay $x \rightarrow 1-x$ Đưa về hệ giải ra $f(x)$ 


Trong chủ đề: Giải phương trình: $\sqrt[3]{13-x}+\sqrt[3]...

13-10-2017 - 22:07

Giải phương trình:

$\sqrt[3]{13-x}+\sqrt[3]{22+x}=5$

$\sqrt[3]{x+1}=\sqrt{x-3}$

 Đặt $a=\sqrt[3]{13-x}$ và $b=\sqrt[3]{22+x}$ đưa về hệ


Trong chủ đề: Đề thi trại hè Hùng Vương 2017 - Khối 11

04-08-2017 - 08:53

Ai giải hộ bài hình b với. Ông kia giải như không giải, xàm quá.

Mình đã nói là bài giải làm tắt.  :closedeyes:

Theo nội quy của diễn đàn , đây là nơi thảo luận lời giải chứ không phải nơi bình luận chê bai người khác bạn nhé !  :closedeyes:  :closedeyes:  :closedeyes:


Trong chủ đề: Đề thi trại hè Hùng Vương 2017 - Khối 11

31-07-2017 - 19:18

Làm hơi tắt , mọi người thông cảm :D 

 

Câu 2.

20561719_659916847533762_343397810_n.png

a) Dễ dàng chứng minh được: $\Delta NN'M = \Delta M'P'P = \Delta PMN$

$\Rightarrow M'N=MP=PM'$ $\Rightarrow \Delta M'NP$ đều

CMTT : $\Delta MN'P'$ đều

b) Bổ đề quen thuộc: $\Delta M'NP$ đều và $\Delta MN'P'$ đều có cùng tâm đường tròn ngoại tiếp

$\Rightarrow NN' , MM' , PP'$ đồng quy