Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


hoangquochung3042002

Đăng ký: 24-11-2016
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 11:18
****-

Chủ đề của tôi gửi

MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC THI VÀO CHUYÊN.

22-03-2017 - 13:35

1. Tìm x,y$\epsilon Z$, phương trình: $x^2+y^2=x^2y^2$

2. $2x^2+2y^2-2xy+y+x-10$=0

3.2x+5y+3xy=8

4.Tìm x,y không âm, x,y$\epsilon Z$ của phương trình: $(2^x+1)(2^x+2)(2^x+3)(2^x+4) -5^y=11879$

5. x,y,z nguyên dương, phương trình: $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1$

6. x,y$\epsilon Z$ phương trình: $(x+y+1)^2=3(x^2+y^2+1)$

7.Tìm x,y$\epsilon Z$ $y^2=-2(x^6-x^3y-32)$.


MỘT SỐ BÀI TOÁN THI VÀO CHUYÊN

17-03-2017 - 13:16

 Đây là một số bài về hệ thức lượng. Các bạn giải thử  :D

1. Cho tam giác ABC có phân giác CD và phân giác ngoài CE bằng nhau (D,E thuộc AB), nội tiếp (O;R)

        a) Chứng minh: Góc ABC= 90+ góc BAC

        b) Chứng minh hệ thức: $AC^2+BC^2=4R^2$.

2. Cho tam giác ABC có D là 1 điểm bất kỳ nằm giữa B và C. Chứng minh hệ thức:

 $AB^2.AC+AC^2.BD-AD^2.BC=BC.DC.BD$.


ĐỀ THI HSG TOÁN ĐĂK LĂK.

11-03-2017 - 11:20

                             ĐỀ THI HSG TOÁN ĐĂK LĂK.

Câu 1; (3 điểm) 

 20170306170553-ui.jpg

Câu 2; (1,5 điểm)

Một xe ô tô cần chạy quãng đường 80km trong thời gian đã dự định. Vì trời mưa nên một phần tư quãng đường đầu xe phải chạy chậm hơn với vận tốc dự định là 15km/h, do đó quãng đường còn lại xe phải chạy nhanh hơn vận tốc dự định là 10km/h. Tính thời gian dự định của ô tô đó.

Câu 3; (1,5 điểm)

20170306170715-ui.jpg

Câu 4; (3,5 điểm)

20170306170831-ui.jpg

Câu 5; (1 điểm)

Trong một giải bóng chuyền có 12 đội bóng tham dự, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Cuối giải người ta nhận thấy rằng không có đội bóng nào thắng đúng 7 trận. Chứng minh rằng tìm được 3 đội bóng A, B, C thắng vòng tròn lẫn nhau. 

 

Tính: a^2+b^2

08-03-2017 - 10:29

Cho $\sqrt{b+4a^2}-\sqrt{b+2}=\sqrt{a+4b^2}.$ Tính a^2+b^2.


CMR: MC=2MA. Tính MA.

27-02-2017 - 12:09

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O; AC=2AB; BC=6cm. Tiếp tuyến của đường tròn tại A giao BC tại M.

 a) CMR: MC=2MA

 b) Tính độ dài MA.