Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kun Itachi

Đăng ký: 27-11-2016
Offline Đăng nhập: 01-12-2016 - 09:30
-----

Chủ đề của tôi gửi

Các bài tập hệ phương trình

30-11-2016 - 19:35

Giải các hệ pt sau :

 

 

1)      File gửi kèm  h.gif   1.29K   30 Số lần tải

 

 

2)     File gửi kèm  h2.gif   1.75K   29 Số lần tải

 

 

3)       File gửi kèm  h3.gif   1.54K   28 Số lần tải

 

 

4)        File gửi kèm  h4.gif   1.89K   27 Số lần tải

 

 

 

5)         File gửi kèm  h5.gif   2.12K   29 Số lần tải


Giải pt vô tỉ căn ( x^2-9x+24)-căn(6x^2-59x+149)=5-x

29-11-2016 - 12:33

Giải pt vô tỉ: 

 

 

1  , attachment=29898:yyy.gif]

 


Giải pt vô tỉ

27-11-2016 - 17:06

Giải pt :

 

1,  t0h.gif

 
 
 
 2,  t0.gif

Em đang cần gấp ạ ..... Giúp e vs

27-11-2016 - 15:27

Giải phương trình :

1 File gửi kèm  t0.gif   1.33K   12 Số lần tải 

File gửi kèm  t0h.gif   1.13K   12 Số lần tải