Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nhatkinan

Đăng ký: 30-11-2016
Offline Đăng nhập: 09-01-2018 - 22:48
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh OI=ON

23-04-2017 - 18:15

câu a nè bạn

gọi F là giao điểm 2 đường tròn tâm K và O

I là giao của KOvới  DF

Mlà giao của DF VỚI AB

OM CẮT KP tại J 

      áp dụng phương tích ta sẽ suy ra được KP vuông góc với OM

 MHPJ nội tiếp    nên OH . OP  =OM.OJ=OI.OK  =R^2  

nên GÓC ODK vuông tại D 

suy ra đpcm


Trong chủ đề: Chứng minh rằng AB đi qua trung điểm của PQ

19-02-2017 - 22:12

gọi I là giao điểm

IP=IQ2=IA*IB


Trong chủ đề: Tìm cặp $(x;y)$ nguyên thỏa mãn: $x^6 + x^3y = y^3 + 2y^2...

07-02-2017 - 00:14

bài này bạn thử đặt x^3 =z rồi dùng delta xem


Trong chủ đề: Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{x+20...

07-02-2017 - 00:12

sao bạn không dùng delta


Trong chủ đề: Tìm Min $P=\frac{1}{x}+\frac{1...

19-01-2017 - 23:24

bạn công Pvới x^3 y^2 và z