Đến nội dung


Thông báo

Thời gian vừa qua do diễn đàn gặp một số vấn đề về kĩ thuật nên thỉnh thoảng không truy cập được, mong các bạn thông cảm. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Nếu các bạn gặp lỗi trong lúc sử dụng diễn đàn, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị.


Lyness

Đăng ký: 15-12-2016
Offline Đăng nhập: 14-12-2017 - 15:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề Thi VMO năm 2017

05-01-2017 - 12:26

Câu 3a chứng minh MN là trục đẳng phương của đường tròn Euler cảu tam giác ABC và (O).

Câu 3b gọi T là trung điểm BC

Ta có (T) và (I) trực giao

Suy ra Rh là đường đối trung của tam giác REF ( R, H, T thẳng hàng )

$\widehat{FRH}=\widehat{FAH}=\widehat{OAE}=\widehat{SRE}$

Suy ra RT và RS đẳng giác trong tam giác REF hay RS qua trung điểm EF

CI là đường đối trung của CEF do (I) và (T) trực giao

Dễ có F,I,D,C đồng viên

$\widehat{FCI}=\widehat{QDA}=\widehat{QCA}$

Suy ra CI và CQ là 2 dường đẳng hiacs trong tam giác CEF là CQ đi qua trung điểm EF

Tương tự với BP. Suy ra RS, BP, CQ đồng quy tại trung điểm EF.


Trong chủ đề: Giải HPT

27-12-2016 - 16:23

Cộng vế theo vế của hpt ta đc:$x^4-x^2+x^2y^2+xy=0$

$\Leftrightarrow x^2(x^2-y^2)-x(x-y)=0\Leftrightarrow x(x-1)(x-y)=0$

Tự giải tiếp nhé!Mình ko chắc lắm bạn xem lại..

Hình như sai rồi bạn.


Trong chủ đề: TÌm min P $\frac{x^3}{(y+z)^2}+\frac...

26-12-2016 - 22:14

Từ giả thiết bạn chứng minh $x+y+z\geq 3$

$\sum \frac{x^{3}}{(x+y)^{2}}\geq \frac{1}{2}\sum \frac{x^3}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\sum x-\frac{1}{2}\sum \frac{xy^{2}}{x^2+y^2}\geq\frac{1}{2} \sum x-\frac{1}{4}\sum \frac{xy^{2}}{xy}=\frac{1}{4}\sum x\geq \frac{3}{4}$

Dấu bằng xảy ra khi x=y=z=1


Trong chủ đề: TÌm min P $\frac{x^3}{(y+z)^2}+\frac...

26-12-2016 - 21:43

Sai rồi bạn ơi


Trong chủ đề: GPT: $4x\sqrt{y-4}+4y\sqrt{x-1}=3xy$

21-12-2016 - 17:58

Nhận thấy x,y=0 không phải là nghiệm của pt. Chia cả 2 vế cho xy. Khi đó phương trình trở thành $\frac{4\sqrt{y-4}}{y}+\frac{4\sqrt{x-1}}{x}=3$

Bạn chứng minh 2 bất đẳng thức sau ( dễ dàng chứng minh bằng biến đổi tương đương nên mình không chứng minh ở đây) $\frac{4\sqrt{y-4}}{y}\leq 1;\frac{4\sqrt{x-1}}{x}\leq 2$

Vậy (x,y)=(2;8)