Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toila

Đăng ký: 18-12-2016
Offline Đăng nhập: 19-08-2018 - 22:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

không gian ôn học sinh giỏi

30-11-2017 - 03:57

cho SABCD có ABCD là hbh

.Mặt phẳng (an pha) chuyển động luon // với BC

và đồng thời di qua trung điểm 

C1 cạnh SC

a/mặt phẳng (anpha)cắt SA,SB,SD lần lượt tại a1,b1,d1 thiết dieenj A1B1C1D1à hnhf gì 

b/xmr (an pha) luôn chứa 1 đường thẳng cố định 

c/gọi M là giao A1C1 và B1D1 .cmr khi (anpha)thay đổi thì M chuyenr động trên 1 đường thẳng cố định

 

(gấp lam)