Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MetaHumanS

Đăng ký: 18-12-2016
Offline Đăng nhập: 29-05-2017 - 22:21
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: tìm a,b để hệ $\left\{\begin{matrix} 2...

27-02-2017 - 21:36

Hệ có vô số nghiệm khi $\frac{2}{a}=\frac{-a}{b}=\frac{b}{1}$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}a=-\sqrt[3]{4} &  & \\ b=-\sqrt[3]{2} &  & \end{matrix}\right.$


Trong chủ đề: $T=a+b+c$

25-02-2017 - 20:19

Su dung bat dang thuc Cauchy Schwart ta duoc

$1=\frac{3}{a}+\frac{2}{b}+\frac{1}{c}\geq \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{1})^{2}}{a+b+c}$

$\Rightarrow a+b+c\geq (\sqrt{3}+\sqrt{2}+1)^{2}$

 


Trong chủ đề: $\widehat{A}=60^{\circ}$ và...

24-02-2017 - 22:53

-Đặt $\widehat{ABC}=x,\widehat{ACB}=y$;với $x,y \in(0^{\circ},180^{\circ})\Rightarrow x+y=120^{\circ}\Rightarrow y=120^{\circ}-x$ $ (*)$

- Áp dụng định lý hàm số sin ta có:

$\frac{a}{sin60^{\circ}}=\frac{b}{sinx}=\frac{c}{siny}$

-Với

+)$\frac{a}{sin60^{\circ}}=\frac{b}{sinx}=\frac{a+b}{sin60^{\circ}+sinx}$

+)$\frac{a}{sin60^{\circ}}=\frac{c}{siny}=\frac{a+c}{sin60^{\circ}+siny}$

$\Rightarrow \frac{a+b}{a+c}=\frac{sin60^{\circ}+sinx}{sin60^{\circ}+siny}= \frac{\sqrt{3}+2sinx}{\sqrt{3}+2siny}$ $(**)$

-Từ $(*)$,$(**)$ và đề ra ta có phương trình sau

 $\frac{\sqrt{3}+2sinx}{\sqrt{3}+2sin(120^{\circ}-x)}=2cosx-1$ (tự tìm điều kiện nha)

 $\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}+2sinx}{\sqrt{3}+\sqrt{3}cosx+sinx}=2cosx-1$

 $\Leftrightarrow \sqrt{3}+2sinx=(2cosx-1)(\sqrt{3}+\sqrt{3}cosx+sinx)$

 $\Leftrightarrow (\sqrt{3}+2sinx)(cosx-\sqrt{3}sinx)=0$

 $\left\{\begin{matrix}sinx=\frac{-\sqrt{3}}{2} & \\ & \\ tanx=\frac{1}{\sqrt{3}} & \end{matrix}\right.$

Vì $x \in(0^{\circ},180^{\circ}) \Rightarrow tanx=\frac{1}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow x=30^{\circ}\Rightarrow y=90^{\circ}$

Vậy $\widehat{B}=30^{\circ}$ và $ \widehat{C}=90^{\circ}$


Trong chủ đề: Cho phương trình: $\frac{1}{2}cos4x+4\...

24-02-2017 - 21:55

-Điều kiện $cosx\neq 0\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi }{2}+k\pi $

-Ta có

+)     $ cos4x=1-2sin^{2}2x$

+)     $\frac{tanx}{tan^{2}x+1}=\frac{1}{2}.sin2x$

$\Rightarrow \frac{1}{2}cos4x+4\frac{tanx}{1+tan^{2}x}=-sin^{2}2x+2sin2x+\frac{1}{2}$

$a,$ Thay m=$\frac{1}{2}$ rồi giải bình thường.

$b,$ Đặt $t=sin2x$.

     Vì $x\in (0;\frac{\pi }{4})\Rightarrow 0< sin2x< 1\Rightarrow t\in (0;1)$

    Đến đây xét hàm số $f(t) =-t^{2}+2t+\frac{1}{2}$ với $ t\in (0;1)$ rồi giải bình thường nha!!!


Trong chủ đề: $x^3 - 3x^2 - 6x + 2\sqrt{(x+3)^3} = 0$

24-02-2017 - 20:46

Nhầm đề thông cảm nha.