Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


habasong

Đăng ký: 29-12-2016
Offline Đăng nhập: 23-03-2017 - 19:36
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi hsg lớp 9 tỉnh Nam Định 2016-2017

23-03-2017 - 12:17

3 câu đầu thì dễ r nhá. Câu 4a ta lấy số $10^2016+10^{2.2016}+...+10^{2017.2016}$ do theo Fermat nhỏ thì $10^2016-1$ chia hết $2017$

5b ta có $u+v+uv=(u+1)(v+1)-1$. Như vậy với cách lấy số $u,v$ bất kì ta luôn có kết quả cuối cùng là $(1+1/1)(1+1/2)...(1+1/2017)-1=2017$