Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


CaoThoDat

Đăng ký: 01-01-2017
Offline Đăng nhập: 20-06-2019 - 08:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh bất đẳng thức. Help

12-06-2019 - 12:25

Cho ba số thực dương $a,b,c$. Chứng minh rằng: 
$\frac{a^2}{b^2}+\frac{b^2}{c^2}+\frac{c^2}{a^2}\geqslant 2\left ( \frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c} \right )-3$

p/s: Trích đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Đồng Nai 2019. Pls Help and thanks


Tìm số nguyên dương n để n^3 + 2019n là số chính phương

11-06-2019 - 23:51

Tìm số các số nguyên dương n sao cho $n^{3} + 2019n$ là số chính phương.
p/s: Trích đề thi tuyến sinh lớp 10 chuyên Đồng Nai. pls help