Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nam gia do

Đăng ký: 14-01-2017
Offline Đăng nhập: 07-12-2017 - 20:25
-----

Chủ đề của tôi gửi

giải hệ phương trình

23-11-2017 - 23:03

giải hê phương trình $\frac{7}{2} + \frac{3y}{x+y} = \sqrt{x} + 4\sqrt{y}$

                                  $(x^{2} +y^{2})(x+1)=4-2xy(x-1)$

  giúp mình bài này nha mọi người :)) <3


tính diện tích tam giác ABC

15-01-2017 - 09:42

1 cho tam giác ABC trên AB,AC,BC lần lượt lấy 3 điểm D,F,E .các đường thẳng  AE,BF,CP lần lượt cắt nhau tại Q,R,P.Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác EBQ,QPR,CPF,RDA bằng nhau và bằng 1 

 

ai giúp mình với nha bài trước mình ghi nhầm đề lần này đề đúng mọi người giúp mình nha

 


Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác EBQ,QPR,CPF,RPA bằng nhau và bằng 1

14-01-2017 - 21:44

1 cho tam giác ABC trên AB,AC,BC lần lượt lấy 3 điểm D,F,E .các đường thẳng  AE,BF,CP lần lượt cắt nhau tại Q,R,P.Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác EBQ,QPR,CPF,RDA bằng nhau và bằng 1 

ai giúp mình với nha