Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Khuat Dang Duong

Đăng ký: 15-01-2017
Offline Đăng nhập: 19-03-2017 - 10:32
-----

#673371 [CHUYÊN ĐỀ] CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Gửi bởi Khuat Dang Duong trong 03-03-2017 - 20:43

>:)  >:)    Cho a , b , c > 0 và $\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}+\frac{1}{c^{2 }}= 1$ :wub:

 

         Tìm min của A=$\frac{a^{2}b^{2}}{c(a^{2}+b^{2})}+\frac{a^{2}c^{2}}{b(a^{2}+c^{2})}+\frac{a^{2}b^{2}}{c(a^{2}+b^{2})}$ :ukliam2: