Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Star Brand

Đăng ký: 10-02-2017
Offline Đăng nhập: 09-03-2017 - 21:39
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Một số bài chứng minh hệ thức lượng trong các đề học sinh giỏi toán 10

02-03-2017 - 19:47

2> Cho tam giác ABC vuông ở A, BC = a, CA = b, AB = c. Tìm M để $b^{2}MB^{2}+c^{2}MC^{2}-2a^{2}MA^{2}$ đạt giá trị lớn nhất.


Trong chủ đề: Một số bài hệ phương trình trong các đề học sinh giỏi lớp 10

27-02-2017 - 20:19

4> Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} & x^{2}-2y^{2}=xy-2x-6y+6 & \\ & (x+1)\sqrt{2y-2}-(y-1)\sqrt{x}=2(x-y) & \end{matrix}\right.$


Trong chủ đề: Một số bài hệ phương trình trong các đề học sinh giỏi lớp 10

20-02-2017 - 20:22

3> $\left\{\begin{matrix} & xy(x-10)(y-10)=81 & \\ & x^{2}+y^{2}-10x-10y+18=0 & \end{matrix}\right.$

 


Trong chủ đề: Chứng minh $\sum \frac{1}{\sqrt{1...

20-02-2017 - 20:14

$\frac{1}{\sqrt{a^{2}+1}}\leq \frac{-a}{2\sqrt{2}}+\frac{3}{2\sqrt{2}}$


Trong chủ đề: Tìm Min $P=\sum \frac{a}{a+2b+3c}$

10-02-2017 - 21:35

$\sum \frac{a^{2}}{a^{2}+2ab+3ac}\geq \sum \frac{(a+b+c)^{2}}{a^{2}+b^{2}+c^{2}+5ab+5ac+5bc}\geq \sum \frac{(a+b+c)^{2}}{2a^{2}+2b^{2}+2c^{2}+4ab+4ac+4bc}= \frac{1}{2}$ khi a=b=c