Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Star Brand

Đăng ký: 10-02-2017
Offline Đăng nhập: 09-03-2017 - 21:39
-----

Chủ đề của tôi gửi

Một số bài chứng minh hệ thức lượng trong các đề học sinh giỏi toán 10

28-02-2017 - 18:59

1> Cho tam giác ABC. M là 1 điểm bất kỳ trong tam giác. Gọi $A_{1},B_{1},C_{1}$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên BC,CA,AB. Chứng minh: $cot\widehat{AA_{1}B}+cot\widehat{BB_{1}C}+cot\widehat{CC_{1}A}$ không phụ thuộc vị trí của điểm M.

 

 


$\sum \frac{u_{1}}{u_{1}+u_{2...

28-02-2017 - 18:42

Cho $u_{1},u_{2},...,u_{n}$ là các số thực dương ($n\in \mathbb{N}$ và $n\geq 3$)

1> Với $\sum u_{1}=1$. Chứng minh:  $\sum \frac{u_{1}}{u_{1}+u_{2}+...+u_{n-1}+1}\geq 1$

1> Với $\prod u_{1}=1$. Chứng minh:  $\sum \frac{u_{1}}{u_{1}+u_{2}+...+u_{n-1}+1}\leq 1$


Một số bài hệ phương trình trong các đề học sinh giỏi lớp 10

19-02-2017 - 19:42

1> Giải hệ phương trình $$\left\{\begin{matrix} & \sqrt{x^{2}+21}=\sqrt{y-1}+y^{2} & \\ & \sqrt{y^{2}+21}=\sqrt{x-1}+x^{2}& \end{matrix}\right.$$

2> Giải hệ phương trình $$\left\{\begin{matrix} & 4x^{2}-2y^{2}+4x=4y+2xy-\sqrt{x-y} & \\ & \sqrt{2x+1}+\sqrt{2(x+y)+3}=8x^{2}y-4y^{2}-4(x+y)-1 & \end{matrix}\right.$$


Hàm số Xác định tọa độ điểm

13-02-2017 - 22:09

NewBitmapImage86d9c.png


Hàm số 10: Xác định tọa độ các điểm

10-02-2017 - 21:27

Giúp em 2 bài hàm số này ạ!

NewBitmapImage86d9c.png