Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


gadu007

Đăng ký: 13-02-2017
Offline Đăng nhập: 18-04-2019 - 20:41
-----

#721020 Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Gửi bởi gadu007 trong 21-03-2019 - 23:12

tìm nghiệm nguyên của phương trình $35(x^{5}y+3x^{2}+y{2})=63x^{3}y+189$

Hình gửi kèm

  • zundefined_c6ef6f3ddf4b41ff8249cf4ed306ce30.jpg#718991 ĐỀ THI CHUYÊN CHU VĂN AN LẠNG SƠN NĂM 2012 – 2013

Gửi bởi gadu007 trong 02-01-2019 - 22:51

Câu 1: Cho Phương trình $x^{2}-(2m+1)x+m=0$

a. Giải pt khi m = 1

b. Với giá trị nào của m thì pt có nghiện? Gọi $x_{1};x_{2}$ là nghiệm của pt, tìm giá trị m để $x_{1}^{2}+x_{2}^{2}$

có giá trị nhỏ nhất

Câu 2: Trong mp tọa độ OXY đường thẳng $y=-\frac{4}{3}x+4$ cắt trục hoành Tại A, cắt trục tung tại B. Gọi H là hình chiếu của O trên AB

a. Tính độ dài đoạn OH.

b. Gọi D, E lần lượt là hinhd chiếu của H trên Ox và Oy. Chứng minh: $\sqrt[3]{AB^{2}}=\sqrt[3]{AD^{2}}+\sqrt[3]{BE^{2}}$

Câu 3: Cho biểu thức 

A= $(2n^{3}+n^{2}+n-1)/(2n^{3}+n^{2}-3n+1)$ (với $n\in \mathbb{N}$

a. Rút gọn biểu thức A, Tìm n để A Có giá trị nguyên.

b. Chứng minh rằng biểu thức rút gọn của A luôn là một phân số tối giản.

Câu 4: Cho điểm A nằm ngoài đương tròn (O;R). Vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD với đường tròn ( B là tiếp điểm, AC < AD) Gọi E là trung điểm của CD.

a. Chứng minh A, B, O, E cùng nằm trên một đường tròn tâm I

b. chứng minh: $AB^{2}=AC.AD$

c. Giả sử AO > 2R dựng tiếp tuyến chung của hai đường tròn tâm O và tâm I.

Câu 5: Chứng minh : $B=3^{2013}+2^{4021}$ chia hết cho 25