Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


gadu007

Đăng ký: 13-02-2017
Offline Đăng nhập: 18-04-2019 - 20:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

21-03-2019 - 23:12

tìm nghiệm nguyên của phương trình $35(x^{5}y+3x^{2}+y{2})=63x^{3}y+189$


ĐỀ THI CHUYÊN CHU VĂN AN LẠNG SƠN NĂM 2014 - 2015

03-01-2019 - 21:02

File gửi kèm  z1230234905720_fd3dadbe4e80a1c4f00dde879ab5d9d2.jpg   43.07K   8 Số lần tảiFile gửi kèm  z1230235481719_9d09ec235b2a9d73a8bb26785cc2edc5.jpg   42.7K   8 Số lần tải


ĐỀ THI CHUYÊN CHU VĂN AN LẠNG SƠN NĂM 2013 - 2014

03-01-2019 - 20:59

File gửi kèm  z1230228808993_4466989b02c03715b063b4edb4c051bb.jpg   136.46K   8 Số lần tảiFile gửi kèm  z1230229523159_47725685bc1335ca1024d8f82f18c0a2.jpg   155.89K   8 Số lần tải


ĐỀ THI CHUYÊN CHU VĂN AN LẠNG SƠN NĂM 2012 – 2013

02-01-2019 - 22:51

Câu 1: Cho Phương trình $x^{2}-(2m+1)x+m=0$

a. Giải pt khi m = 1

b. Với giá trị nào của m thì pt có nghiện? Gọi $x_{1};x_{2}$ là nghiệm của pt, tìm giá trị m để $x_{1}^{2}+x_{2}^{2}$

có giá trị nhỏ nhất

Câu 2: Trong mp tọa độ OXY đường thẳng $y=-\frac{4}{3}x+4$ cắt trục hoành Tại A, cắt trục tung tại B. Gọi H là hình chiếu của O trên AB

a. Tính độ dài đoạn OH.

b. Gọi D, E lần lượt là hinhd chiếu của H trên Ox và Oy. Chứng minh: $\sqrt[3]{AB^{2}}=\sqrt[3]{AD^{2}}+\sqrt[3]{BE^{2}}$

Câu 3: Cho biểu thức 

A= $(2n^{3}+n^{2}+n-1)/(2n^{3}+n^{2}-3n+1)$ (với $n\in \mathbb{N}$

a. Rút gọn biểu thức A, Tìm n để A Có giá trị nguyên.

b. Chứng minh rằng biểu thức rút gọn của A luôn là một phân số tối giản.

Câu 4: Cho điểm A nằm ngoài đương tròn (O;R). Vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD với đường tròn ( B là tiếp điểm, AC < AD) Gọi E là trung điểm của CD.

a. Chứng minh A, B, O, E cùng nằm trên một đường tròn tâm I

b. chứng minh: $AB^{2}=AC.AD$

c. Giả sử AO > 2R dựng tiếp tuyến chung của hai đường tròn tâm O và tâm I.

Câu 5: Chứng minh : $B=3^{2013}+2^{4021}$ chia hết cho 25