Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


victoranh

Đăng ký: 20-02-2017
Offline Đăng nhập: 21-02-2018 - 21:25
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $2(a^2+b^2+c^2)+abc+8 \geq 5(a+b+c)$

05-12-2017 - 21:00

1.Cho a,b,c >0.CM $2(a^2+b^2+c^2)+abc+8 \geq 5(a+b+c)$

2.Cho a,b,c >0. CM $5(a^3+b^3+c^3)+3abc+9\geq 9(ab+bc+ca)$

câu 1 : t k biết gõ talex nên viết chay ;

 xét a-1,b-1,c-1 thì tồn tại 2 số cùng giấu, gs (a-1)(b-1)>=0 => abc=>ac+bc-c

 thay vào đề suy ra ta cần cm : 2(a^2...) + ac+bc+8>=5a+5b+6c

 đến đây chuyển vế coi là phương trình bậc 2 ẩn c, xét delta có delta<=0 suy ra f(c) >=0

dấu = khi a=b=c=1


Trong chủ đề: $\sum \frac{x^4}{y+z} \ge \frac{1}{2}\sum x...

27-10-2017 - 22:42

nhân thêm x^2 rồi bunha phân thức


Trong chủ đề: chứng minh bất đẳng thức

27-10-2017 - 22:40

cho a,b,c là độ dài  3 cạnh của 1 tam giác cmr

(ab/a+b-c)+(bc/b+c-a)+(ac/a-b+c)>a+b+c

quy đồng nhân chéo rồi dùng schur bậc 2


Trong chủ đề: từ các chữ số 0,1,2,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và chi...

26-10-2017 - 20:40

Ai giúp bài này với ạ.
từ các chữ số 0,1,2,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và chia hết cho 6.

144 số


Trong chủ đề: CM $ab+bc+ca \geq 3+\sqrt{1+a^2} +\sqrt...

02-10-2017 - 20:28

chia abc cho cả 2 vế, đặt 1/a=x;1/b=y;1/c=z