Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


khgisongsong

Đăng ký: 16-03-2017
Offline Đăng nhập: 06-04-2020 - 07:31
*****

Chủ đề của tôi gửi

phương trình nghiệm nguyên

01-09-2017 - 10:01

giải phương trình nghiệm nguyên dương $kq(k^2-q^2)=5x^2$

với k,q nguyên tố cùng nhau

p/s mình dự đoán là pt chỉ có 1 bộ nghiệm $k=5,q=4,x=6$ mong các bạn giúp đỡ


số cách phân tích một số tự nhiên thành tổng các số nguyên dương

24-06-2017 - 21:02

gọi $p(n)$ là số cách phân tích n thành tổng các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng $n$

chứng minh 

$p(n)=(-1)^{k-1}\sum_{k}p(n-3k^2+k) (k=1;-1;2;-2;3;-3;4;-4....$ sao cho $n\geq k(3k-1)$) với p[0]=1


công thức tính số chữ số của n!

23-06-2017 - 10:53

gọi S(n) là số chữ số của n!,tìm công thức tính S(n)

mình mới biết một công thức $S(n)=\left [ log10(1)+log10(2)+..+log10(n) \right ]$

mong mọi người xem hộ còn công thức nào khác không


3 đường thẳng có đồng quy không?

05-06-2017 - 23:55

cho $\triangle ABC$ vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam giác $\triangle ADC$ vuông cân tại D,$\triangle AKB$ vuông cân tại K ,$\triangle BIC$ vuông cân tại I

hỏi AI,CK,BD có đồng quy không?

 


số điểm nguyên trên 1 đường tròn

26-05-2017 - 18:19

giả sử $n(r)$ là số tất cả các điểm nguyên trên 1 đường tròn có bán kính $r$>1 chứng minh rằng

$n(r) <6\sqrt[3]{\pi r^{2}}$