Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lamNMP01

Đăng ký: 23-03-2017
Offline Đăng nhập: 17-03-2018 - 10:59
****-

Chủ đề của tôi gửi

$f(x).f(x^{1975}+x^{54})=f(x^{2013}+x)$

08-09-2017 - 22:30

Tìm mọi hàm f từ R --> R thoả mãn

 

i) $ \displaystyle\lim_{x\to\ 0}f(x)=0=f(0)$

ii) $f(x).f(x^{1975}+x^{54})=f(x^{2013}+x)$


Tồn tại $k$ để $p(x)-k$ bất khả quy

02-07-2017 - 21:29

Cho $p(x)$ là đa thức hệ số nguyên , hỏi có phải luôn luôn tồn tại số $k$ cố định để $p(x) -k$ bất khả quy hay không ?


IMO Shortlist 2015 A5

09-06-2017 - 22:02

Tìm tất cả các hàm $f:\mathbb{Z} \mapsto 2\mathbb{Z} + 1$ với 2Z+1 là tập các số nguyên lẻ thoả mãn 

 

\[ f(x + f(x) + y) + f(x - f(x) - y) = f(x+y) + f(x-y) \] với mọi x,y thuộc Z.

 

 

 

Bản thân trên Aops : USJL ( thành viên 1 đội Taiwan 2014 ) có lời giải , chỉ tiếc nó cũng là official solution


Chiêm ngưỡng bài toán đẹp không dùng quá thặng dư bậc hai

23-05-2017 - 22:49

Cho k là 1 số nguyên dương và 1 số n cho trước là số nhỏ nhất có đúng k ước số, giá sử n là lập phương, CMR k không có ước dạng $3j+2$


Basic Matrix

23-05-2017 - 09:59

Cho G(V,E) là đồ thị có 9 đỉnh, biết trong đó cứ 5 đỉnh bất kì thì đồ thị sinh của chúng có ít nhất 2 cạnh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu cạnh ? :)