Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


DanVip7

Đăng ký: 26-03-2017
Offline Đăng nhập: 28-11-2018 - 21:19
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi HSG Toán 9 tỉnh Thanh Hóa 2017-2018

03-06-2018 - 08:49

Xin làm câu BĐT trước 

$\frac{xz}{y^2+yz}+\frac{y^2}{xz+yz}=\frac{\frac{x}{y}}{\frac{y}{z}+1}+\frac{\frac{y^2}{z^2}}{\frac{x}{z}+\frac{y}{z}}$

Đặt $\frac{x}{y}=a,\frac{y}{z}=b\Rightarrow ab=\frac{x}{z}$

$\Rightarrow \frac{xz}{y^2+yz}+\frac{y^2}{xz+yz}=\frac{a}{b+1}+\frac{b^2}{ab+b}=\frac{a}{b+1}+\frac{b}{a+1}\geq \frac{(a+b)^2}{a+b+2ab}\geq \frac{2(a+b)}{a+b+2}$

Lại có $\frac{x+2z}{x+z}=1+\frac{z}{x+z}=1+\frac{1}{ab+1}\geq 1+\frac{4}{(a+b)^2+1}$

$\Rightarrow VT\geq \frac{2(a+b)}{a+b+2}+1+\frac{4}{(a+b)^2+1}=\frac{2x}{x+2}+\frac{4}{x^2+1}+1\geq \frac{5}{2}$

 

CÁI ĐOẠN 

a/(b+1) +b/(a+1)>=(a+b)^2/a+b+2 là sao lại ra vậy


Trong chủ đề: ) Nếu p và $8p^2+1$ là các số nguyên tố thì 2p+1 cũng là số ngu...

01-07-2017 - 07:48

d

 

CŨNG VẬY THÔI

Số $p$  tồn tại một trong 3 dạng : $3k , 3k+1 , 3k+2$

Nếu p = $3k +1$ thì $p^{2} + 8 = (3k+1)^{2} + 8 = 9k^{2} + 6k + 9 chia hết cho 3$

Tương tự với $p = 3k + 2$

$ \Rightarrow p = 3k$ , mà p nguyên tố nên $p=3$