Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


DOTOANNANG

Đăng ký: 04-04-2017
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 19:00
****-

Chủ đề của tôi gửi

\[\frac{\sum_{cyc}\frac{a^{2}}...

Hôm qua, 14:34

@HaiDangel

$$\begin{equation}\begin{split} \frac{\sum_{cyc}\frac{a^{2}}{a+ b}}{\sum_{cyc}\frac{bc}{a+ b}}\geqq 1 \end{split}\end{equation}$$


\[\frac{\sum_{cyc}\frac{bc}{1-a^...

Hôm qua, 09:51

CHO $3$ SỐ THỰC DƯƠNG $a, b, c$ SAO CHO $a+ b+ c= 1$. CHỨNG MINH RẰNG:

$$\frac{\sum_{cyc}\frac{bc}{1- a^{2}}}{\sum_{cyc}bc}\leqq \frac{9}{8} \tag{@LookUp}$$


\[\sum_{k={\it 1}}^{n}a_k^{{...

19-10-2019 - 12:36

@HaiDangel

CHO ĐA GIÁC $n$ CẠNH $a_{{\it 1}}a_{{\it 2}}a_{{\it 3}}\cdots a_{n}$. CHỨNG MINH RẰNG :

$$\begin{equation}\begin{split} \sum_{k= {\it 1}}^{n}a_{k}^{{\it 2}}< {\it 2}\sum_{{\it 1}\leqq i\leqq j\leqq n}a_{i}a_{j} \end{split}\end{equation}$$


$$3(2b+ a- 3)(2a+ b- 3)\geqq (a- b)^{2}+ \frac{21...

17-10-2019 - 08:06

@HaiDangel

CHO $2$ SỐ DƯƠNG $a, b$ SAO CHO $ab\geqq \frac{3}{2}$. CHỨNG MINH RẰNG :

$$\begin{equation}\begin{split} 3(2b+ a- 3)(2a+ b- 3)\geqq (a- b)^{2}+ \frac{21}{20} \end{split}\end{equation}$$

$\lceil$ https://diendantoanh...21/#entry726536 $\rfloor$


$$\frac{\sum_{cyc}\frac{a}{b...

16-10-2019 - 19:28

CHO $3$ SỐ THỰC DƯƠNG $a, b, c$ SAO CHO $a+ b+ c= 3$. CHỨNG MINH RẰNG :

$$\begin{equation}\begin{split} \frac{\sum_{cyc}\frac{a}{b}}{a^{2}+ b^{2}+ c^{2}}\geqq 1 \end{split}\end{equation}$$