Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


cunbeocute2810

Đăng ký: 16-04-2017
Offline Đăng nhập: 10-04-2020 - 16:11
-----

#682290 Cho x,y nguyên dương thỏa $x^2+2y^2+2xy-2(x+2y)+1=0$.Tính $P=2...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 29-05-2017 - 11:18

Cho x,y nguyên dương thỏa $x^2+2y^2+2xy-2(x+2y)+1=0$.Tính $P=2016x^{2017}+2017y^{2018}$
#681468 Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,y) sao cho $x^2+8y$ và $...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 22-05-2017 - 00:08

Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x,y) sao cho $x^2+8y$ và $y^2+8x$ là các số chính phương.


#681349 Tìm số tự nhiên có 2 chữ số sao cho: $\sqrt{a+b}=\fr...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 21-05-2017 - 07:31

$\overline{ab}=(a+b)\sqrt{a+b}\ge10$ => $a+b\ge5$ (3)

chỗ này a=1, b=0 thì sao ạ?
#680888 (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Trên tia đối của tia AB lấy M khác A. Qu...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 16-05-2017 - 15:01

A, em đánh bị thiếu ạ.(O) và (O') cắt nhau tại A và B. Trên tia đối của tia AB lấy M khác A. Qua M vẽ tiếp tuyến MC và MD với (O')(C và D là các tiếp điểm, C nằm ngoài (O)). Đường thẳng AC cắt (O) tại P khác A, đường thẳng AD cắt (O) tại Q khác A. Đường thẳng CD cắt PQ tại K. Chứng minh:

a) Tam giác BCD và tam giác BPQ đồng dạng.

b) Đường tròn ngoại tiếp tam giác KPC luôn đi qua 1 điểm cố định khi M thay đổi.

c) K là trung điểm PQ.

Em làm được rồi ạ :D
#680305 $ \left \{\begin {array}{1} x^3...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 11-05-2017 - 15:40

Giải hệ phương trình: $ \left \{\begin {array}{1} x^3 - 2x - 2 = 2 - y \\ y^3 - 2y - 2 = 4 - 2z \\ z^3 - 2z - 2 = 6 - 3x \end{array} \right. $
#680297 Cho x,y nguyên dương, $ x^2 + 2y $ là số chính phương. Chứng minh r...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 11-05-2017 - 15:07

Cho x,y nguyên dương, $ x^2 + 2y $ là số chính phương. Chứng minh rằng $ x^2 + y $ bằng tổng của 2 số chính phương.
#678985 Cho a,b,c là số thực dương thỏa mãn $a + b + c + \sqrt {abc...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 30-04-2017 - 07:53

em cảm ơn nhiều ạ
#678165 Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn: $\sqrt{a^2+b^2}+...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 20-04-2017 - 22:49

Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn:
$\sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{b^2+c^2} + \sqrt{c^2+a^2} = \sqrt{2017}$

Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{a+c} + \frac{c^2}{a+b} \ge \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2017}{2}}$
#677588 Cho x=$\frac{3}{\sqrt[3]{4}-\sqr...

Gửi bởi cunbeocute2810 trong 16-04-2017 - 16:44

Cho x=$\frac{3}{\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+1}$
y=$\frac{6}{4+\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{16}}$
Chứng minh rằng x+y là một số tự nhiên.