Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hourglass

Đăng ký: 18-04-2017
Offline Đăng nhập: 20-05-2017 - 12:37
-----

#678605 Chuyên đề : Làm mạnh BĐT CôSy

Gửi bởi hourglass trong 25-04-2017 - 20:37

          CMR :                   A2   +   B2      <       [A + B]2                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dễ mà phải không ?

lm kiểu gì vậy?
#678604 Chuyên đề : Làm mạnh BĐT CôSy

Gửi bởi hourglass trong 25-04-2017 - 20:35

 cho 3 số thực dương a,b,c. Chứng minh BĐT: $\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{a+c}{b}\geq 4a(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b})$
#678347 Tìm nghiệm của đa thức (toán 7)

Gửi bởi hourglass trong 22-04-2017 - 22:40

Bạn nào giúp mình tìm nghiệm Đthức với

a, A(x) = 9x^2 -1

b, B(x) = x^2 - x

c, C(x) = x^2 - 3x + 2

$9x^{2}-1=(3x-1)(3x+1)\rightarrow x=\frac{1}{3}or x=\frac{-1}{3}$

$x^{2}-x=x(x-1)\rightarrow x=1 or x=0$

$x^{2}-3x+2=(x-1)(x-2)\rightarrow x=1 or x=2$