Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trieutuyennham

Đăng ký: 24-04-2017
Offline Đăng nhập: 30-04-2020 - 17:11
***--

Chủ đề của tôi gửi

đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số $y=(x^{2}-1)^{2}$...

25-11-2018 - 22:31

Tìm phương trình của tất cả các đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số $y=(x^{2}-1)^{2}$ tại đúng 2 điểm phân biệt


$P=9(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}...

01-11-2018 - 21:20

Cho a;b;c là các số thực dương thỏa mãn: $\left\{\begin{matrix} min(a+b-c;b+c-a;c+a-b)\geq 0 \\ a+b+c=3 \end{matrix}\right.$.Tìm min 

$P=9(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})-32(a^2+b^2+c^2)$


$P=\frac{3}{2}|(x-y)(y-z)(z-x)|+xy+yz+zx$

13-09-2018 - 19:24

Cho x;y;z là các số thực thỏa mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}=2$. Tìm max

$P=\frac{3}{2}|(x-y)(y-z)(z-x)|+xy+yz+zx$

                                                                                                      -Triệu Tuyên Nhâm-


$\frac{ab+bc+ca}{(a+b)(b+c)(c+a)}-\frac{abc...

18-05-2018 - 20:50

For fun

Cho a;b;c là các số thực không âm thỏa mãn: $a+b+c=3$. CMR

$\frac{ab+bc+ca}{(a+b)(b+c)(c+a)}-\frac{abc}{8(ab+bc+ca)}\leq \frac{1}{3}$

 


$\frac{sin(A)+sin(B)+sin(C)}{cos(A)+cos(B)+cos(C)}=\...

04-05-2018 - 21:27

Xác định dạng tam giác biết

$\frac{sin(A)+sin(B)+sin(C)}{cos(A)+cos(B)+cos(C)}=\sqrt{3}$