Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


AGFDFM

Đăng ký: 30-04-2017
Offline Đăng nhập: 25-09-2020 - 21:26
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm các số nguyên tố (p,q) thỏa mãn: p^3​+107=2q(17q+24)

08-01-2020 - 21:37

Tìm các số nguyên tố (p,q) thỏa mãn: p3+107=2q(17q+24)

Xét q=2,3, Dễ dàng tính được p.

Xét q>3. CM Vế phải Chia 3 dư 1 dẫn đến p^3 chia hết cho 3.


Trong chủ đề: Tìm tất cả các số tự nhiên mà khi gạch bỏ đi một chữ số thì số đó giảm đi...

25-10-2019 - 00:04

Tìm tất cả các số tự nhiên mà khi gạch bỏ đi một chữ số thì số đó giảm đi 31 lần

Dùng cấu tạo số để chứng minh chữ số bị xóa là số đầu tiên, sau đó chỉ ra rằng số đó là bội của 3. 


Trong chủ đề: viết số hạng tổng quát của dãy số tự nhiên

24-10-2019 - 23:37

$\left\{\begin{matrix} u_{1}=4 & \\ u_{n+1}=\frac{1}{9}(u_{n}+4+4\sqrt{1+2u_{n}}) & \end{matrix}\right.$

$9(2u_{n+1}+1)=(\sqrt{1+2u_{n}}+4)^{2}$


Trong chủ đề: Số hạng tông quát u(n)=

24-10-2019 - 07:53

$\left\{\begin{matrix} u_{1}=\sqrt{3} & \\ u_{n+1}=\frac{u_{n}}{1+\sqrt{1+u_{n}^2}} & \end{matrix}\right.$

1. $\frac{1}{u_{n+1}}=\frac{1}{u_{n}}+\sqrt{\frac{1}{u_{n}^{2}}+1}$

2. Chuyển vế

3. Bình phương


Trong chủ đề: Thử thách hình học

01-09-2019 - 17:11

Mọi người hãy thảo luận để đưa ra lời giải bài sau

NH*NC=NA*ND=NO*NS