Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Beruss

Đăng ký: 30-04-2017
Offline Đăng nhập: 08-05-2017 - 20:19
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính $ax^5+by^5$

07-05-2017 - 20:37

Bài 2 kết quả là 1993


Trong chủ đề: Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên toán TPHCM 2016-2017

03-05-2017 - 21:41

Cắt được! Cách làm: từ một mảnh ban đầu cắt theo cách thành 8 miếng liên tục với 287 lần cắt ta được 2010 miếng lớn-nhỏ, lấy ra một miếng (còn lại 2009 miếng) cắt theo cách thành 4 miếng với 2 lần cắt thành 7 miếng => tổng cộng được 2016 miếng lớn, nhỏ.

PS: sao giống bài tiểu học quá. 

Nhầm rồi bài này phải làm theo kiểu chia hết modun 
 


Trong chủ đề: Đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2013-...

03-05-2017 - 20:06

Bài 1 :

a) Điều kiện : $x+1\geq 0\Leftrightarrow x\geq -1$

$\sqrt{x+1}=x-2\Leftrightarrow x+1=x^2-4x+4\Leftrightarrow x^2-5x+3=0\Leftrightarrow x^2-5x+\frac{25}{4}-\frac{13}{4}\Leftrightarrow (x-\frac{5}{2})^2-(\sqrt{}\frac{13}{4})^{2}\Leftrightarrow (x-\frac{5}{2}-\sqrt{\frac{13}{4}})(x-\frac{5}{2}+\sqrt{\frac{13}{4}})=0$

$\Leftrightarrow x=\frac{5}{2}+\sqrt{\frac{13}{4}}(nhan);x=\frac{5}{2}-\sqrt{\frac{13}{4}}(nhan)$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left \{ \frac{5}{2}+\sqrt{\frac{13}{4}};\frac{5}{2}-\sqrt{\frac{13}{4}} \right \}$.

Bài 1 sai rồi 
Điều kiện phải là x2

nên phương trình còn 1 nghiệm